Jsem děvče s čertem v těle  (Devil in Me, The)
R: Karel Anton V: AB, 1933 VV: Julius Schmitt N: divadelní hra Petite femme dans le train,Une S: Paul SchillerSaint-GranierEmil Artur Longen AR: Walter Schorsch K: Otto HellerJan Stallich Hu: Philippe ParèsGeorges Van ParysAl RomainsErno Košťál; archivní – Erno Košťál: píseň Jsem děvče s čertem v těle, Erno Košťál: píseň Tam v dáli za horama, Erno Košťál: píseň Žádám štěstí víc, Erno Košťál: píseň Když ústa moje malá, Erno Košťál: píseň Jak se mám tvářitErno Košťál: píseň Jak se mám tvářit T: Emanuel Brožík Zp: František SmolíkLudvík VeverkaLjuba HermanováMařenka ZieglerováPavel TrojanLída Baarová Arch: Štěpán Kopecký Zv: Josef Zora H: František Smolík (továrník Jakub Kaliba), Lída Baarová (Irena, Kalibova žena), Ludvík Veverka (Felix, Kalibův přítel), Pavel Trojan (Zdeněk Hradil,taj.ministerstva dop), Ljuba Hermanová (masérka a panská Anna Marie Veselá), Mařenka Zieglerová (Nataša Dimitrijevna, majit.masér.s), Světla Svozilová (zaměstnankyně masérského salonu), Saša Razov (mistr šermu), Felix Kühne (kamelot), Jindřich Fiala (listonoš), Rudolf Milič (šofér) Fo: 35 mm Ve: česká D: AB Pr: 25.08.1933 © Národní filmový archiv 
 
   Továrník Jakub Kaliba si udržuje kondici v šermířském klubu. Tam za ním zajde jeho žena Irena. Zalíbí se jí manželův sok Zdeněk Hradil a domluví si s ním schůzku v jeho bytě. Jakub si chce večer vyrazit s přítelem Felixem a tak s radostí přijme Ireninu výmluvu, že jde vyprovodit tetu k vlaku. Zdeněk chce Irenino alibi rozšířit na celou noc. Zavolá Kalibovi, že Irena omylem zůstala ve vlaku a vrátí se až ranním spojem. To Kalibu potěší a s Felixem a rozvernou panskou Annou vyrazí do baru. Tam se Jakub z novin dozví o údajné nehodě vlaku, v němž měla být Irena. Zděšený Jakub vtrhne do Hradilova bytu, nevšimne si Ireny schované pod peřinou a v přesvědčení, že jeho žena ve vlaku zahynula, vyzpovídá se Hradilovi ze svých četných manželských nevěr. Cestou domů však z novin zjistí, že k havárii nedošlo. Rozzlobená Irena se rozhodne předstírat zranění. Domů se vrací v obvazech. Najde tam svého muže, Felixe a Annu v nočním prádle. V duchu hesla "ať jsme si, co jsme si" se vše nakonec urovná.
   Factory owner Jakub Kaliba keeps in physical condition at the fencing club. His wife Irena stops by for him there. She takes a liking to her husband's rival, Zdeněk Hradil, and she agrees to a rendezvous in his apartment. Jakub feels like going out in the evening with his friend Felix and so he happily accepts Irena's excuse that she is going to see her aunt to the train station. Zdeněk wants to extend Irena's alibi for the entire night. He calls to inform Kaliba that Irena has mistakenly stayed on the train and will not return until morning by a connecting line. Kaliba is delighted by this, and with Felix and the sprightly chambermaid Anna he sets off to a bar. There Jakub learns from the newspaper about an alleged train wreck, the train on which Irena should be. The terror-struck Jakub bursts into Hradil's apartment. He does not notice Irena hidden under the blankets, and in the conviction that his wife has perished on the train he confesses to Hradil his numerous marital infidelities. On the way home, however, he finds out from the newspaper that the accident never happened. The jilted Irena decides to feign injury. She returns home in bandages. There she finds her husband, Felix, and Anna in a nightie. In her mind the saying what's done is done eventually rectifies everything