Jízdní hlídka  (Mounted Patrol, The)
R: Václav Binovec V: AB, 1936 VV: Josef Stein N: divadelní hra Jízdní hlídka S: Jan Bor AR: Walter Schorsch K: Otto HellerFerdinand Pečenka Hu: Julius Kalaš; archivní Nahr: Orchestr F.O.K. Arch: Štěpán KopeckýBohumil Heš St: Jan Kohout Zv: Vilém Taraba Op: Teringl Karel mjr. H: Zdeněk Štěpánek (legionář četař František Matějka,), Jaroslav Vojta (legionář desátník Jan Kalaš, kočí), Vladimír Řepa (svobodník Karel Valenta, truhlář), František Kreuzmann (střelec Jaroslav Saidl, zedník), L.H. Struna (střelec Václav Hašek), Jiří Vondrovič (střelec Josef Soukup, knihař), Jaroslav Tryzna (střelec Pavel Pilař, zámečník), Dušan Gerši (střelec Jura Petrík, kovář), Raoul Schránil (střelec František Strnad, tkadlec), Ferdinand Hart (sovětský komisař Tajožný, bývalý a), Jindřich Fiala (ruský zajatec), Fráňa Vajner (ruský zajatec), Vladimír Růžička (ruský chalupník), D. Jovanovič (chalupníkův druh, partyzán), Jan W. Speerger (poručík Čs. legií v Kamale), Julius Baťha (ruský mužik), Antonín Soukup (kuchař), Josef Zora (bolševický komisař), Václav Štrup (sovětský partyzán), Achmed Bekuh (sovětský partyzán), Frank Rose-Růžička (sovětský partyzán), Vladimír Štros (sovětský partyzán), Antonín Volný (sovětský partyzán), Františka Mordová (stařena) Fo: 35 mm Ve: česká D: AB Pr: 04.09.1936 © Národní filmový archiv 
 
   Sovětský komisař Tajožný, agitující na Sibiři mezi vesničany, slibuje na letácích Čechoslovákům, kteří kontrolují železniční stanici Kamala, návrat domů. Četař Matějka dostane od poručíka příkaz velet jízdní hlídce. Ve vesnici, kterou projíždějí, se vojáci spřátelí s místním obyvatelstvem. Jsou však napadeni ze zálohy a jeden z Čechoslováků je raněn. Hledají proto místo na přenocování. Dva vojáci jsou vysláni na stanici, aby podali zprávu. Ostatní se ubytují v osamělém stavení, kam s sebou přivedou i dva ruské zajatce. Mezi Rusy a Čechoslováky dojde k debatě a když se strážný vzdálí ze stáje, přeřežou obyvatelé chalupy všem koním šlachy na nohou a uprchnou k nepřátelskému oddílu, který zatím dorazil do vesnice. Zaskočení Čechoslováci musí své poraněné koně zastřelit. Jejich dva vojáci, kteří byli vysláni na stanici, jsou cestou napadeni partyzány, jeden je zastřelen a druhý, Josef Strnad, zajat. Je přivezen do vesnice Berjozka, kde se připravuje útok proti zbytku jízdní hlídky. Také českoslovenští vojáci se chystají v chalupě k boji.
   Soviet commissar Tayozhni, agitating in Siberia among the villagers, promises on leaflets the Czechoslovaks who control the railway station Kamala a return home. Sergeant Matějka receives from the lieutenant an order to take command of a mounted patrol. The soldiers become friends with the local residents in the village they pass through. Later they are attacked from an ambush and one of the Czechoslovaks is injured. They therefore look for a spot to stay the night. Two soldiers are sent to the station to give a report. The remainder bed down in a secluded house where with them they have also brought two Russian prisoners. A debate takes place between the Russians and the Czechoslovaks, and when the guard has withdrawn from the stable the residents of the cottage cut all the horses' leg tendons and run off to the enemy, who in the meantime has arrived in the village. The waylaid Czechoslovaks must shoot their injured horses. The two soldiers who have been sent to the station are attacked on the way by partisans, one is killed and the second, Josef Strnad, is taken prisoner. He is driven to the village Berjozka where an attack against the remainder of the mounted guard is being prepared. In the cottage the Czechoslovakian soldiers are also readying themselves for battle.