Jiný vzduch  (Changing Wind)
R: Martin Frič V: Ufa, 1939 VV: Jan Sinnreich N: divadelní hra Jiný vzduch S: Václav WassermanVilém Werner K: Jan Stallich AK: Jaromír Holpuch Hu: Julius Kalaš; archivní – Bedřich Smetana: převzatá Má vlast (Vltava), Bedřich Smetana: převzatá Má vlast (Z českých luhů a hájů), Julius Kalaš: píseň Píseň o Praze, Julius Kalaš: píseň Pověz, pověz, kudy cestička Nahr: Česká filharmonie Dir: Rafael Kubelík T: Karel Hrnčíř Zp: Oldřich KovářHana Vítová Arch: Karel Petr Adam St: Jan Kohout Zv: Stanislav Vondraš H: František Smolík (akademický malíř František Elis), Zdeňka Baldová (Elisova žena), Hana Vítová (Helena, dcera Elisových), Ladislav Boháč (ing.Prokop, syn Elisova bratrance), František Kreuzmann (herec a režisér Emil Viták), František Paul (Pavelka), Bedřich Veverka (Boubela), Vojta Novák (profesor dramatické konzervatoře V), Oldřich Kovář (zpěvák), František Černý (tlustý automobilista), Jan Černý (vrchní), Jan W. Speerger (dělník na stavbě), Julius Kalaš (profesor hudby), Česká filharmonie (orchestr), Rafael Kubelík (dirigent) Fo: 35 mm Ve: česká D: Ufa Pr: 13.10.1939 © Národní filmový archiv 
 
   Helena Elisová studuje konzervatoř. O jejím talentu ji ujišťuje podnájemník Viták, neúspěšný herec, který se jí dvoří, a jejímu otci vytýká, že se dal připravit o dědictví po bratranci z Hamburku. Elis se živí malováním reklam a jeho rodina žije skromně. Do Prahy přijíždí Prokop, syn Elisova zemřelého bratrance a má u svého vzdáleného příbuzného bydlet. Zastihne celou rodinu v hostinci U Palmů, kde Viták Heleně smluvil veřejné vystoupení, přestože věděl, že jako studentka nesmí účinkovat. Prokop Elise finančně podpoří, aby se mohl věnovat umělecké tvorbě. Viták se odstěhuje, ale často se s Elisem vídá a štve ho proti Prokopovi. Helena je pro své vystoupení vyloučena ze školy. Váhá, zda má dát přednost Vitákovi a divadlu nebo Prokopovi, který ji od divadla zrazuje. Nakonec přijme Prokopovy dárky k narozeninám i pozvání na koncert. Viták stále navádí Elise, aby Prokopa zabil a získal po něm dědictví. Elis ho proto ostře vykáže z domu. Šťastná Helena se s Prokopem vrací z koncertu, neboť při tónech Smetanovy hudby poznala, že Prokopa miluje.
   Helena Elisová studies at the conservatory. She is assured of her talent by the lodger Viták, an unsuccessful actor who is trying to woo her, and he rebukes her father for having forfeited his inheritance from his cousin in Hamburg. Mr. Elis earns a living from painting adverts and his family lives modestly. His cousin's son, Prokop, comes to Prague and should stay at the Elis'. He catches up with the family at The Palms Inn where Viták has contracted Helena for a public performance, though he knows that as a student she is not allowed to perform. Prokop financially supports Elis so that he can dedicate himself to his artistic work. Viták moves out but often sees Elis and incites him against Prokop. Helena is expelled from school. She hesitates as to whether she should give her preference to Viták and the theatre or to Prokop who has dissuaded her from the theatre. Eventually she escapes Viták's snares and accepts Prokop's birthday present and invitation to a concert. Viták urges Elis to kill Prokop and thus obtain the inheritance. Elis brusquely throws him out of his house. The happy Helena returns from the concert with Prokop. During the tones of Smetana's music Helena realises that she loves Prokop.