Jindra, hraběnka Ostrovínová  (Jindra, the Countess Ostrovín)
R: Karel Lamač V: Lloyd, 1933 VV: Antonín Valach N: román Jindra, hraběnka Ostrovínová S: Václav WassermanJaroslav Hubáček AR: Rudolf Stahl K: Otto Heller Hu: Karel HašlerMiloš Smatek; archivní – Karel Hašler: píseň My nikdy svoji nebudem, Miloš Smatek: píseň Skřivánek vzlétl do polí T: Karel Hašler Zp: Karel HašlerMaria Tauberová Arch: Vilém Rittershain Kost: J.M. Gottlieb St: Marie Bourová Zv: Josef Zora H: Jarmila Lhotová (Jindra), Theodor Pištěk (statkář a poslanec Jarýn, Jindřin), Růžena Šlemrová (Jarýnová), Karel Lamač (učitel dr.Vojtěch Lípa), Maria Tauberová (Amálka, Jindřina sestřenice), Karel Hašler (muzikus Jahoda), Bedřich Veverka (hrabě Jaroslav Ostrovín), Miloš Steimar (Oskar, Jarýnův syn), Vladimír Beztahovský (Prokop, Jarýnův syn), Jarmila Bechyňová (Růženka, Jindřina komorná), Jan W. Speerger (zahradník u Jarýnů), Darja Hajská (služka Katynka), Saša Dobrovolná (Lípova matka), Bohdan Lachman (lokaj), Václav Menger (šafář), Betty Kysilková (šafářova žena), František Černý (hudebník), Jan Richter (člen deputace), Viktor Nejedlý (účastník slavnosti), Josef Sládek (hasič), Emanuel Hříbal (lékař), Jožka Görlich (trubač na honu), Josef Cikán (trubač na honu), Novák Josef (3) (kněz) Fo: 35 mm Ve: česká D: Lloyd Pr: 05.01.1934 © Národní filmový archiv 
 
   Po letech, strávených ve Vídni, se vrací Jindra Jarýnová se sestřenicí Amálkou na statek svého otce. Ten jí představí učitele svých synků, vlastence Lípu. Jindře se učitel líbí, ale nedá mu to najevo, protože zjistí, že ho miluje Amálka. Jednoho dne na statku vypukne požár, který pomáhá Lípa hasit. Amálka se mu vyzná ze své lásky, avšak Lípa ji odmítne s tím, že miluje jinou. Finanční situace statkáře se vinou požáru stále zhoršuje a Jindra požádá hraběte Ostrovína o pomoc. Ten pomoc přislíbí, ale žádá, aby se za něho provdala. Při honu Jindra nešťastnou náhodou postřelí Lípu. Obětavě se o něho stará a oba zjistí, že se milují. Jindra se přesto provdá za hraběte, aby zachránila otce. Po třech letech nešťastného manželství porodí syna a zemře. Jejím posledním přáním je, aby hrabě svěřil dítě do výchovy Lípovi. Lípa se dítěte s láskou ujme.
   After years spent in Vienna Jindra returns with her cousin Amálka to her father's estate. He introduces her to the patriot Lípa, the tutor of his sons. Jindra likes the tutor but does not show him her feelings because she discovers that Amálka is in love with him. One day a fire breaks out on the estate and Lípa helps to put it out. Amálka confesses her love to him, yet Lípa spurns it with the fact that he loves another. The financial situation of the estate continually worsens owing to the fire and Jindra asks Count Ostrovín for assistance. He promises to help but requests that she marry him. By an unfortunate accident Jindra wounds Lípa during a hunt. She devotedly cares for him, and both discover that they love one another. Nevertheless Jindra marries the count to save her father. After three years of an unhappy marriage she gives birth to a son and dies. Her last wish is that the count entrust the child's upbringing to Lípa, who takes on the child with love.