Její lékař  (Her Doctor)
R: Vladimír Slavínský V: Ufa, 1933 N: divadelní hra Zázračný lékař S: Otakar HanušVladimír Slavínský K: Jan Stallich Hu: Josef Kumok; archivní – Josef Kumok: píseň Děvče, vem si za manžela jenom malíře, Josef Kumok: píseň Lidské srdce nerado se v hrudi skrývá T: Otakar HanušSaša Razov Zp: Hugo HaasBaarová Lída [dab]Reymonová Míla [dab]sbor Arch: Štěpán Kopecký St: Antonín Zelenka Zv: Bedřich Poledník H: Hugo Haas (akademický malíř Pavel Hodura), Jindřich Plachta (velkostatkář Jan Janata), Antonie Nedošinská (Janatova žena Antonie), Lída Baarová (Janatových dcera Vlasta), Vladimír Borský (letec ing.Prokop Vacek), Ludvík Veverka (velkostatkář Kudláček,automobil.zá), Míla Reymonová (konzervatoristka Jarmila Ventová), Jan W. Speerger (šafář u Janatů Šimbera), Jan Sviták (sekční šéf JUDr.Boleslav Letniansk), Jan S. Kolár (žurnalista Jan Evangelista Pánek), Jaroslav Bráška (MUDr.Freiberg), Světla Svozilová (služka Stáza), Luigi Hofman (komerční rada Rybák), František Černý (továrník Martinec, zájemce o obraz), Lola Jeřábková (starostova chromá neteř), Jindřich Fiala (nemocný venkovan), Josef Kytka (nemocný venkovan) Fo: 35 mm Ve: česká D: Ufa Pr: 12.12.1933 © Národní filmový archiv 
 
   Úspěšný a bohatý malíř Hodura miluje dceru velkostatkáře Vlastu Janatovou. Milenci mají strach z dívčiny matky. Ta prožila v mládí nešťastnou lásku s malířem a od té doby nemá výtvarníky ráda. Janatová chce Vlastu provdat za souseda Kudláčka, jehož vášní jsou sportovní automobily. Vlastina přítelkyně a spolužačka z konzervatoře Jarmila se rozhodne Vlastě pomoci. Při návštěvě u Janatových představí Jarmila Hoduru jako lékaře a svého manžela. Lež plodí lež a dochází k řadě záměn a komických situací. Hodura v roli lékaře předstírá před Vlastinou matkou, že měl pacienta malíře, který mu vyprávěl historii své dávné lásky, na niž nemohl zapomenout. Janatová uvěří, že mluví o jejím bývalém milenci, a rázem změní svůj názor na malíře. Nakonec si Hoduru natolik oblíbila, že se nezlobí, ani když se prozradí jeho a Jarmilin podvod. Souhlasí s jeho sňatkem s Vlastou. Jarmila se zasnoubí s letcem, který se na statku Janatových zotavoval po havárii letadla. Jen nešťastnému Kudláčkovi místo nevěsty zůstane pouze auto a pes.
   Successful and rich painter Hodura is in love with Vlasta Janatová, the daughter of the owner of a large estate. The lovers fear the girl's mother, who experienced an unhappy love affair in her youth with a painter, and from that time on she has disliked artists. Mrs. Janatová would like Vlasta to marry the neighbour Kudláček, whose passion is sports cars. Vlasta's girlfriend and schoolmate from the conservatory, Jarmila, thinks up a stratagem. During a visit to the Janata's Jarmila introduces Hodura as a doctor and her husband. Lie begets lie and there occurs a series of confusions and comical situations. Hodura in the role of the doctor pretends in front of Vlasta's mother to have had a patient who was a painter and who recounted to him the story of a love of his which he could not forget. Mrs. Janatová believes that he is speaking of her former lover and at once she changes her opinion of the painter. Vlasta's mother grows so fond of Hodura that she is not even angry when his and Vlasta's hoax is revealed. She consents to his marrying her daughter. Jarmila becomes engaged to an aviator who is recuperating at the Janata's estate after crashing his plane. Instead of a bride only a car and a dog is left for the hapless Kudláček.