Jedna z milionu  (One in a Million)
R: Vladimír Slavínský V: Julius,Schmitt, 1935 VV: Josef Stein N: Emil Artur Longen S: Vladimír SlavínskýEmil Artur LongenJulius Schmitt K: Jan Stallich Hu: Jára Beneš; archivní – Jára Beneš: píseň Pod modrou oblohou, Jára Beneš: píseň Tak už to ve světě bývá, píseň Ej uchněm, Jára Beneš: píseň Pochod lyžařů T: Jaroslav MottlKarel MelíšekKarel Tobis Zp: František KreuzmannLadislav PešekV.A. MarekKarel Tobissbor Arch: Štěpán Kopecký St: Jiří Slavíček Zv: Josef Zora H: Antonie Nedošinská (Emilie Nezmarová), Theodor Pištěk (továrník Martin Rezeda), Hana Vítová (Věra Kalinová, Rezedova neteř), Jiří Plachý (JUDr.Miroslav Zeman), Ladislav Pešek (kritik Leo Bonásek zv.Bonzo,synove), Věra Ferbasová (Bonáskova sestra Stáňa), Blanka Waleská (redaktorka Klimešová), Jaroslav Marvan (policejní inspektor), František Kreuzmann (harmonikář Jarda Vyskočil), František Černý (Rezedův přítel Jindra), Fráňa Vajner (ochraptělý pouliční zpěvák), Božena Svobodová (šéfredaktorka), František Filipovský (povaleč Lojza ve vězení), Jan W. Speerger (povaleč ve vězení), Jiří Hron (redaktor dr.Růžička), F.X. Mlejnek (zedník), Novák Josef (3) (zedník), Marie Holanová (domovnice), Robert Ford (vydavatel časopisu), Josef Sládek (člen dobročinného spolku), Josef Waltner (opilec), Josef Oliak (soused Emilie), M. Burton (soused Emilie), Eliška Jílková (sousedka Emilie), R.A. Dvorský (hudebník), Jára Beneš (pianista), V.A. Marek (zpěvák), Alois Dvorský (kočébr), Viktor Socha (číšník), Vladimír Štros (napadený chodec na ulici), Václav Piskáček (host v kavárně), Oldřich Papež (host v kavárně), Vladimír Smíchovský (host v kavárně), Emilie Nitschová (zaměstnankyně v zprostředkovatel.p), Anči Pírková (žena hledající práci), Brychtová (žena s psíkem), Růžena Pokorná (vysloužilá prostitutka), Antonín Volný (strážmistr), Bedřich Frank (strážník), Jan Černý (strážník), Věkoslav Satoria (strážník), Slávka Doležalová (služka u Rezedů Anči), Josef Klapuch (masér), Eduard Šimáček (policista přivádějící Věru), Karel Postranecký (psychiatr), Helena Svirtová Fo: 35 mm Ve: česká D: Elekta Pr: 22.02.1935 © Národní filmový archiv 
 
   S továrníkem Rezedou žijí jeho neteře Věra a Stáňa a synovec Leo, Stánin bratr. Po vítězství v literární soutěži dostane Věra místo redaktorky sociální rubriky jednoho časopisu. Rezedově právnímu zástupci a Věřině snoubenci JUDr. Zemanovi se to nelíbí. Věra chce však poznat život zblízka. Strýci zalže, že odjíždí se Stáňou a Leem na hory a místo toho odchází do zprostředkovatelny práce. Tam se jí ujme paní Nezmarová. Je to energická dáma, kterou připravila o majetek dlouhodobá manželova nemoc a která se teď živí nepovoleným pouličním prodejem. Také Leo chce poznat prostý život a po krátké epizodě na stavbě se stane pouličním zpěvákem. Věra začne paní Nezmarové pomáhat a jednoho dne jsou obě při prodeji zatčeny a uvězněny. Znepokojený Rezeda, který nemá o Věře žádné zprávy, odjede se Zemanem na hory, ale najde tam pouze Stáňu. Továrník hlásí Věřino zmizení na policii a komisař, který ji poznal podle fotografie, ji propustí. Nezmarová se stává Rezedovou hospodyní a Věra se usmíří se Zemanem.
   With industrialist Rezeda live his nieces Věra and Stáňa and his nephew Leo, Stáňa's brother. After winning a literary competition Věra obtains a position as an editor of the social section of a magazine. Rezeda's legal representative and Věra's fiancé, JUDr. Zeman is not pleased with this. Věra wants to get to know life from up close. She lies to her uncle by telling him she is going with Stáňa and Leo to the mountains and instead she goes to an employment agency. There Mrs. Nezmarová takes charge of her. She is an energetic lady who has lost all her possessions through the long illness of her husband and now makes a living as an unauthorized street vendor. Leo also wants to get to know a simple life and after a short episode at a construction site he becomes a street singer. Věra and Mrs. Nezmarová are arrested while selling and put in jail. The uneasy Rezeda leaves with JUDr. Zeman to the mountains, but only Stáňa is there. The industrialist reports Věra's disappearance to the police, and the commissioner, who has recognised her from a photograph, releases her. Nezmarová becomes Rezeda's housekeeper. Věra becomes reconciled with Zeman.