Jedenácté přikázání  (Eleventh Commandment, The)
R: Martin Frič V: Elekta, 1935 VV: Kabelík Vladimír (výroba) N: divadelní hra Jedenácté přikázání S: Emil Artur LongenOtakar Vávra K: Otto Heller Hu: Karel HašlerMiloš Smatek; archivní – Karel Hašler: píseň Ať žije nové století, píseň Aby nás pánbůh miloval, píseň Ne a nebudem se ženiti Nahr: Orchestr F.O.K. T: Karel Hašler Zp: Marie GrossováPěvecký sbor "Křížkovský" Arch: Štěpán Kopecký Kost: Adolf Wenig St: Martin Frič Zv: Bedřich Poledník H: Hugo Haas (c.a k.notář Jiří Voborský), Jiřina Štěpničková (Emma, Voborského žena), Theodor Pištěk (Florián Králíček, otec Emmy), Milada Gampeová (Veronika Králíčková, matka Emmy), Truda Grosslichtová (Julie, mladší dcera Králíčkových), Jindřich Plachta (úředník Emanuel Střela,Voborského), Jiří Plachý (nadporučík Miloslav Jičínský, Vob.), Václav Trégl (švec a vel.ostrostřelců Bartoloměj), Ella Nollová (Eližběta, roz.Vaňousová, Peckova ž), Karel Hašler (okresní hejtman), Jára Kohout (klamaný manžel Rousek), Alois Dvorský (utlačovaný manžel Cafourek), Betty Kysilková (utlačující manželka Cafourková), Marie Bečvářová (služka u Voborského Františka), Jaroslav Marvan (starosta města), Václav Menger (piják), Milada Smolíková (panička), František Jerhot (obr), Josef Waltner (ředitel zpěvní síně), Karel Faltys (představitel "Starého roku" 1900), Marie Grossová (představitelka "Nového roku" 1901), Karel Postranecký (strážník na jevišti), Ferdinand Jarkovský (kominík), František Beranský (hasič), Robert Ford (dvorní rada), Josef Kotalík (revident), Jaroslav Bráška (obecní starší), Antonín Soukup (farář), Růžena Vašutová Fo: 35 mm Ve: česká D: Elekta Pr: 30.08.1935 © Národní filmový archiv 
 
   Na oslavě příchodu nového - dvacátého - století se v nočním podniku sejdou tři přátelé: notář Jiří Voborský, úředník Emanuel Střela a nadporučík Miloslav Jičínský. Je tu také rodina Králíčkových, otec Florián, matka Veronika a dvě dcery, Emma a Julie. Když se Králíčkovi ráno doma probudí, najdou v Emmině pokoji v křesle spícího neznámého muže, Voborského. Otec rodiny prohlásí, že Voborský jejich dceru Emmu kompromitoval a proto se s ní musí oženit. Voborský nejprve kategoricky odmítne. Když však zjistí, že jde o dívku, která se mu líbila na silvestrovské zábavě, rád se sňatkem souhlasí. Po svatbě jedou novomanželé na venkov. Těší se, že zde budou sami. Večer však nečekaně přicházejí Voborského přátelé. Kdysi si vzájemně přísahali, že se nikdy neožení a proto jim Jiří Emmu představí jako svou dceru. Situace se dále komplikuje příchodem rodiny Králíčkovy. Navíc přítel Střela je přesvědčen, že Emma není dcerou Voborského, ale jeho vlastní. Její údajnou matkou má být jistá Eližběta Vaňousová. Jičínský se zamiluje do Julie, ale Voborský se domnívá, že mu jde o Emmu. Vše se objasní, až když se Voborský přizná, že se oženil. Jičínský pak požádá o ruku Julie a Vaňousová prozradí Střelovi, že s ním žádné dítě nikdy neměla.
   In celebrating in a night club the arrival of the new, twentieth century three friends meet, notary Jiří Voborský, clerk Emanuel Střela, and lieutenant Miloslav Jičínský. The Králíček family is also here: Florián the father, Veronika the mother and the two daughters Emma and Julie. When the Králíček's awake in the morning at home, they find an unknown man, Voborský, asleep in the armchair in Emma's room. The father of the family decides that Voborský must marry his daughter Emma. The man does not agree with this until the moment he discovers that this is the girl who he was attracted to at the New Year's party. After the wedding the newlyweds go off to the country. They look forward to being alone there. In the evening, however, Voborský's friends show up. Because they have sworn to not get married, Jiří introduces Emma as his daughter. The situation is complicated further by the arrival of the Králíček family. Střela is convinced that Emma is not Voborský's daughter but his own who he had with Eližběta Vaňousová. Jičínský falls in love with Julie, but Voborský imagines he is interested in Emma. Everything is cleared up when Voborský confesses that he has become married. Then Jičínský asks for Julie's hand and Vaňousová divulges to Střela that she has never had a child with him.