Jarní písnička  (Spring Ditty, A)
R: Karel Hašler V: Elekta, 1937 N: Karel Hašler S: Karel Hašler K: Karel Degl Hu: Karel HašlerMiloš Smatek; archivní – Karel Hašler: píseň Ta naše krásná zem... Dir: Otakar Pařík T: Karel Hašler Zp: Jára PospíšilEla ŠárkováKarel HašlerSetleři H: Karel Hašler (chodec), Ela Šárková (zpěvačka), Jára Pospíšil (zpěvák), Bajo trioOrchestr F.O.K.Pražský jazz-orchestrSetleři Fo: 35 mm Ve: česká D: Elekta Pr: 04.02.1938 © Národní filmový archiv 
 
   Zpěvačka provází celý snímek zpívanou informací o tom, jak skladatel napsal píseň a tu pak zpívali všude. Hašlerovu písničku "Ta naše krásná zem je jako pohádka" zpívá dívčí trio, pak ji hraje jazzový orchestr, pouliční zpěváci, skupina harmonikářů, skupina hráčů na havajské kytary a nakonec se zalíbí filmovému režisérovi. Ten ji ve filmových ateliérech natočí s velkým orchestrem. Jednotlivá hudební čísla jsou proložena záběry krajiny, kvetoucích stromů a luk.
   A songstress accompanies the entire film with sung information on how a composer wrote a song and how it was then sung everywhere. Hašler's ditty Ta naše krásná zem je jako pohádka (This Beautiful Country of Ours is Like a Fairy Tale) is sung by a girl's trio, then it is played by a jazz band, street singers, a group of accordionists, a group of ukulele players, and eventually it attracts the interest of the film's director. He shoots it in a film studio with a full orchestra. The individual musical numbers are interspersed with shots of the countryside, the flowering of trees, and meadows.