Jarka a Věra  (Jarka and Věra)
R: Václav Binovec V: Lucernafilm, 1938 VV: Jan Sinnreich N: román Jarka a Věra S: František ČápRudolf Madran-VodičkaA. Jevanský AR: Václav Štrup K: Jan Roth Hu: Josef Dobeš; archivní – Josef Dobeš: píseň Poslední valčík, píseň Budem žít, píseň Máňo, Máňo Arch: Jan Zázvorka St: Jan Kohout Zv: Josef Zora H: Ladislav Pešek (sextán Jarka Pšenička), Eva Gerová (studentka Věra, Jarkova sestra), František Kreuzmann (ministerský rada František Pšeničk), Růžena Šlemrová (matka a manželka V.Pšeničková), Jarmila Beránková (Zdenička Opatovická, Věřina spoluž), Jiří Dohnal (kandidát profesury Stáňa Mařík), Vladimír Hlavatý (kaplan Karel, Stáňův bývalý spoluž), František Paul (majitel dolů ing.Jankovec), Zdeňka Baldová (teta Klára Zakopalová), Karel Černý (továrník Skřivan), Marie Ježková (třídní dívčí septimy zv.Madléna), Josef Hořánek (profesor přírodopisu, třídní sexty), Jindřich Fiala (profesor latiny), Majva Červená (studentka Vyhnálková), Nora Cífková (septimánka), Blažena Slavíčková (septimánka), Josef Kemr (sextán Skřivan, syn továrníka), Milivoj Uzelac (sextán), Karel Veverka (sekční šéf Kouřimský), Slávka Doležalová (služka u Pšeničků Běta), Ladislav Janeček (sluha u továrníka Skřivana), Fráňa Vajner (cestující ve vlaku), Frank Rose-Růžička (čeledín), Eliška Jílková (paní důchodní), Filip Balek-Brodský (hospodský), Jiří Schreinzer (host na večírku), Wanda Vodičková (host na večírku), Josef Prček (bělovlasý pán na večírku) Fo: 35 mm Ve: česká D: Lucernafilm Pr: 02.11.1938 © Národní filmový archiv 
 
   Jarka a Věra jsou děti ministerského rady Pšeničky. Jarka dává před učením přednost sportu a různým rozpustilým kouskům a proto je ve svých devatenácti letech stále sextánem. Jeho sestra Věra se učí výborně. Ačkoliv je mladší, chodí už do septimy. Ochotně se však podílí na všech bratrových divokých kouscích. Na konci školního roku Jarka opět propadá a rodinná atmosféra je napjatá. Situaci zhorší příjezd bohaté a přísné tety Kláry, která se rozhodne vzít o prázdninách výchovu dětí do svých rukou. Na jejím venkovském statku se bude Jarka učit a Věra bude přemýšlet o vdavkách. Jarka skutečně pilně studuje pod vedením domácího učitele Maříka. Věra se podle plánu zamiluje - ale ne do připraveného nápadníka, majitele dolů Jankovce, ale právě do Maříka. Díky malé lsti sourozenců - fingované Věřině sebevraždě - se teta Klára přesvědčí o Maříkových kvalitách a naopak o Jankovcově zbabělosti a omezenosti. Souhlasí proto se zásnubami. Jarka hladce složí zkoušky a konečně postoupí do vyššího ročníku.
   Jarka and Věra are children of the ministerial councillor Pšenička. Jarka prefers sport and a variety of mischievous pranks to schoolwork, and therefore he is still at nineteen in the sixth class at school. His sister Věra is an excellent student, and although younger than Jarka she is already attending the seventh class. However, she willingly takes part in all her brother's wild activities. At the end of the school year Jarka has once again failed and the atmosphere at home is tense. The situation worsens upon the arrival of the rich and strict aunt Klára, who decides to take the upbringing of the children into her own hands during their school vacation. At her country estate Jarka will study and Věra will reflect on marriage. Jarka actually diligently studies under the supervision of the family tutor Mařík. According to plan Věra falls in love, but not with the prearranged suitor, the mine owner Jankovec, but with this very Mařík. Thanks to a little trick on the part of the siblings - the faking of Věra's suicide - aunt Klára is convinced of Mařík's qualities and, on the contrary, of Jankovec's cowardice and limitations. Thus she consents to the engagement. Jarka easily passes his exams and advances to the next level.