Jarčin profesor  (Jarča's Professor)
R: Čeněk ŠléglJiří Slavíček V: Nationalfilm, 1937 VV: Karel Feix N: Vojtěch Ambrož S: Čeněk ŠléglKarel Feix AR: František MiličJiří Kratina K: Karel DeglJulius Vegricht Hu: Josef Stelibský; archivní – Josef Stelibský: píseň My Baby, Josef Stelibský: píseň Snad jedenkrát, píseň Zaleť, sokol, bílý pták, píseň Stavěli tesaři zedníkům lešení, píseň Pijme pivo s bobkem, jezme bedrník, píseň Zdálo se mi, má panenko, píseň Už mou milou do kostela vedou T: Jaroslav MottlAntonín Čejka Zp: SetleřiJindřich Plachtazpěvák barovýElena Hálková Arch: Jan Zázvorka St: Jan Kohout Zv: Josef Zora H: Theodor Pištěk (statkář Drahan), Zdeňka Baldová (Drahanova žena Marta), Hana Vítová (Jarča, dcera Drahanových), Gustav Nezval (dr.Karel Stržický), Jindřich Plachta (Petr Lašek), Ladislav Pešek (Bořek Navrátil), Jiří Vondrovič (Antonín Holeček), Eman Fiala (Josef Kostka zvaný Saranče), Václav Trégl (Václav Rašek), Stanislav Neumann (Karel Vávra), Bedřich Veverka (Felix Žlůva, syn bohatého statkáře), Jaroslav Marvan (ředitel baru), Majva Červená (studentka Amálka Vrbová), Elena Hálková (děvečka na Drahanově statku Maryšk), Ella Nollová (Anna Malíková, Jarčina bytná), Betty Kysilková (Hnátková), Růžena Hodrová (matka Bořka Navrátila), Bolek Prchal (čeledín u Drahanů), Milka Balek-Brodská (dělnice na statku), Václav Menger (školník), J. Štěpán (dozorce vězňů), Němec Karel (2) (trestanec), Fráňa Vajner (trestanec), Božena Nádeníková (švadlena), Věra Jedličková (služka v koleji Kučerová), Viktor Socha (vrchní), Emil Dlesk (číšník), Slávka Doležalová (Zdenička, Žlůvova přítelkyně v bar), Eva Prchlíková (host v baru), Antonín Soukup (host v baru), F.X. Mlejnek (host v baru), Elsa Vetešníková (host v baru), Julius Baťha (host v baru), Šott Karel ml. (student), Oldřich Kovář (student), Jiří Milan (student), Jan Hák (student), Anna Gabrielová (studentka), Helena Svirtová (studentka), Robert Vyhlídka (student), Bobina Prošková (účastnice tancovačky), Josef Kytka (účastník tancovačky), Josef Sládek (účastník tancovačky), Karel Český (účastník tancovačky), Setleři (pěvecký sbor) Fo: 35 mm Ve: česká D: Nationalfilm Pr: 13.08.1937 © Národní filmový archiv 
 
   Absolvent filozofické fakulty Karel se dozví, že místo, s nímž počítal, je již obsazeno. Z nouze nastoupí na brigádu ke statkáři Drahanovi. Drahan si Karla, který mu zachránil život zkrocením splašených koní, velmi oblíbí. A když na prázdniny přijíždí jeho rozpustilá dcera Jarča, která propadá z němčiny, svěří její výuku Karlovi. Jarča se ke Karlovi, který na statku pracuje jako kočí, chová zpočátku pohrdavě, ale nakonec si ji pohledný a vzdělaný mladík získá a oba se do sebe zamilují. Na taneční zábavě Karlův konkurent v lásce namluví Jarče a jejím rodičům, že Karel je bývalý trestanec. Tato zpráva znamená naprostou roztržku a Karel statek opustí. Má však štěstí, dostane uvolněné místo na pražském gymnáziu. A zde se znovu setká s Jarčou, která je nyní jeho skutečnou žačkou. Karlovým kamarádům se pak podaří vysvětlit všechna nedorozumění ke spokojenosti obou zamilovaných i Jarčiných rodičů.
   Karel, a graduate of the Faculty of Arts, learns that the position he has counted on has been filled. Out of necessity he takes employment in a work brigade at landowner Drahan's estate. Drahan becomes very fond of Karel, who has saved his life by calming his runaway horses. And when his wanton daughter Jarča, who has flunked German, comes home on vacation, Drahan entrusts her tutoring to Karel. At the beginning Jarča treats Karel, who works on the estate as a coachman, with contempt, but eventually the personable and cultured young man wins her over and they fall in love with one another. At a dance Karel's rival in love leads Jarča and her parents to believe that Karel is a former convict. This tale marks an absolute rupture in relations and Karel leaves the estate. He has the good fortune to get a vacated position at a Prague Gymnasium. And here he again meets Jarča who is now his pupil in actuality. Karel's friends then succeed in explaining the entire misunderstanding to the satisfaction of both beloveds and Jarča's parents.