Jánošík  (Jánošík)
R: Martin Frič V: Lloyd, 1935 VV: Karel Hašler N: divadelní hra Jánošík S: Martin FričKarel HašlerŠtefan LetzIvan J. Kovačevič K: Ferdinand Pečenka Hu: Miloš Smatek; archivnípíseň Nahr: Orchestr F.O.K. Zp: Ingriš-babies Arch: Štěpán Kopecký St: Martin Frič Zv: František Šindelář Op: Karel PlickaJozef Cincík H: Paľo Bielik (Jánošík), Zlata Hajdúková (Anka), Andrej Bagar (Šándor), Theodor Pištěk (Andrej Mariássi, hrabě Markušovský), Ján Borodáč (soudce), Elena Hálková (Zuzka), Filip Dávidík (Janíčko), Vladimír Majer (velitel pandurů), Marie Skálová-Lamošová (hraběnka), Alois Peterka (hrabě Béla Révay), Marie Strejciusová (cikánka), Jaroslav Marvan (pandur), Rudolf Bachlet (Jánošíkova družina), Mirko Eliáš (Jánošíkova družina), Hollý Martin st. (Jánošíkova družina), Jan W. Speerger (Jánošíkova družina), Jindřich Plachta (Jánošíkova družina), Frank Rose-Růžička (Jánošíkova družina), L.H. Struna (Jánošíkova družina), Jan Sviták (Jánošíkova družina), Rudo Uhlár (Jánošíkova družina), Martin Valenta (Jánošíkova družina), Otto Zahrádka (Jánošíkova družina), Roza Schlesingerová (baba zrádkyně), Jaroslav Sadílek (ceremoniář), F.X. Mlejnek (pandur), Alfred Baštýř (host na slavnosti), Darja Hajská (slečna na slavnosti), Julius Baťha (pobočník hraběte Markušovského), Mária Bancíková (vesnická žena), Štefan Letz Chor: Joe Jenčík Fo: 35 mm Ve: česká D: Lloyd Pr: 17.01.1936 © Národní filmový archiv 
 
   Píše se rok 1711. Ves Terchová a celé její okolí trpí pod krutou nadvládou hraběte Šándora Révayie. Starému Jánošíkovi zemře žena. Aby mohl připravit pohřeb, nejde Jánošík pracovat na panské a za trest je odvlečen do vězení a tam ubit. Právě v té době se vrací ze studií syn Juro a jeho milá Anka mu vše v slzách vypráví. Juro hraběte potrestá a odejde do hor. Postupně ho následují další muži, postižení hraběcí zvůlí, a začínají se mstít pánům. Vrchnost vydá na Jánošíka zatykač a vypíše odměnu. Lid však zbojníka miluje a tak se mu stále daří unikat. Po dvou letech se hraběti přece jen podaří Jánošíka chytit i s jeho druhy za pomoci dvou zrádných žen - staré hostinské a lstivé cikánky. Jánošík jde navštívit Anku, ale tu vězní hrabě. Jeho družina je mezitím v hostinci zajata a vojáci čekají už jen na něho. Jánošík zradu odhalí a neunikne jen proto, že hostinská mu nasype pod nohy hrách. Je odsouzen k trestu smrti pověšením na hák. Dříve než na něj sám vyskočí, naposledy si zazpívá a zatančí.
   The date is 1711. The village Terchová and the entire region is suffering under the cruel rule of Count Šándor Révayi. Old Jánošík's wife dies. For not performing his work for the count's estate so that he could prepare the burial, old Jánošík is dragged off to prison and beaten to death. Exactly at this time his son Juro is returning home from his studies and his beloved Anka tearfully tells him all that has happened. Juro chastises the count and leaves for the mountains. He is gradually followed by other men stricken by the count's despotism and they begin to take their revenge on the nobles. The lordship issues a warrant for Jánošík's arrest, offering a reward. The people, however, are fond of the outlaw, and so he always succeeds in escaping. After two years the count succeeds in the end in capturing Jánošík's comrades, and this thanks to the betrayal of an old landlady and a wily Gypsy woman. Jánošík goes on a visit to Anka, but the count has imprisoned her. Meanwhile his band has been captured at the inn and the soldiers are waiting only for him. Jánošík discovers the treachery but his escape does not come off because the innkeeper has poured peas under his feet. He is sentenced to death by hanging on a hook. Before mounting it himself he sings and dances for the last time.