Jana  (Jana)
R: Emil SynekRobert Land V: Meissner, 1935 VV: František Jerhot N: Emil Synek S: Emil Synek K: Jaroslav Blažek Hu: Karel HašlerMiloš Smatek; archivní – píseň Žaludy pukají, píseň Pod lesem zelená se stráň, píseň Žádnej neví, co jsou Domažlicepíseň Nahr: Orchestr F.O.K. Zp: Ladislav BoháčPěvecký sbor "Křížkovský"Ingriš-babies Arch: Vilém Rittershain St: Jan Kohout Zv: Bedřich Poledník NT: Lorenc H: Helena Bušová (Jana), Zdeněk Štěpánek (Petr), Ladislav Boháč (Petrův bratr Michael), Wilhelm Tauchen (čeledín Bohumil), Stanislav Neumann (Michaelův kamarád z vojny), Ferdinand Hart (správce statku), Bohuš Hradil (karbaník), Fráňa Vajner (karbaník), Karel Schleichert (hospodský), Novák Josef (3) (vesničan), Antonín Holzinger (starý chlípník ve vlaku), Jan Marek (Petrův soused), Jaroslav Bráška (lékař), Rudolf Vašíček (harmonikář) Fo: 35 mm Ve: česká D: Meissner Pr: 11.10.1935 © Národní filmový archiv 
 
   Jana je po smrti své matky nucena opustit rodnou ves, neboť její dům byl prodán. Marně hledá práci v okolí. Vysílenou dívku najde v lese mladý statkář Michael a vezme ji domů, kde hospodaří se svým starším bratrem Petrem. Jana se brzy zotaví a zůstane na statku jako hospodyně. Lehkovážný Michael ji svádí a Jana se do něho zamiluje. Michael je povolán na vojnu do Prahy, kde se oddává nevázanému životu. O peníze si píše domů a zamilovaná Jana mu je posílá ze svých úspor. Když však Michaela navštíví, přistihne ho s jinou dívkou. Zarmoucená Jana se vrátí domů. Po čase si oblíbí Petra a přijme jeho nabídku k sňatku. Brzy se jim narodí dítě a až do Michaelova návratu z vojny žijí klidným životem. Žárlivý Michael nařkne Janu z prodejnosti a zpochybní Petrovo otcovství. Po tomto obvinění Jana uteče i s dítětem a mezi bratry dojde k potyčce, při níž je Michael raněn výstřelem z pušky. Přizná pak Petrovi, že jeho nařčení bylo falešné. Petr se vydá za Janou. Naštěstí ji najde a jejich společný život může pokračovat.
   After the death of her mother Jana is forced to leave her native village, her house is sold. In vain she looks for work in the area. Young landowner Michael finds the exhausted girl in the woods and takes her home which is managed by his elder brother Petr. Jana soon recuperates and stays on at the estate as a housekeeper. The frivolous Michael seduces her and she falls in love with him. Michael is called to military service in Prague where he indulges in a dissolute life. He writes home for money and the enamoured Jana sends him some of her savings. But when Jana comes to Michael for a visit, she catches him with another woman. The desperate Jana returns home. After a while she becomes fond of Petr and accepts his marriage proposal. Soon a child is born to them and in this way they live a tranquil life until Michael's return from the military. The jealous Michael accuses Jana of venality and casts doubt on Petr's paternity. After this accusation Jana runs away with her child. A melee flares up between the brothers. Michael is wounded by a rifle shot. He confesses to Petr that his accusation was false. The Petr looks for Jana. Fortunately he finds them and their life together can go on.