Jan Výrava  (Jan Výrava)
R: Vladimír Borský V: Projektor, 1937 VV: Jan Sinnreich N: divadelní hra Jan Výrava S: Vladimír BorskýOtakar Růžička AR: Antonín KubovýWalter Schorsch K: Jaroslav Tuzar Hu: E.F. Burian; archivní – Wolfgang Amadeus Mozart: píseň Ukolébavka, píseň Povstaň, povstaň, lide selský Nahr: Orchestr F.O.K. Dir: Otakar Pařík Zp: Slávka ProcházkováPěvecký sbor Radiojournalu Arch: Štěpán KopeckýJan Zázvorka Kost: Adolf Wenig St: Antonín Zelenka Zv: Josef Zora H: Zdeněk Štěpánek (sedlák Jan Výrava), Strnad Stanislav (herec) (Jeroným, Výravův syn), Ladislav Brom (Václav, Výravův syn), Gustav Hilmar (Kyral), Helena Bušová (Bětuška, Kyralova dcera), Eduard Kohout (helvita Dvořák, emigrant), Jiří Steimar (hrabě Roveredo), Blanka Waleská (komtesa Sylvie), Slávka Procházková (komtesa Kristina), Karel Jičínský (ředitel panství Karmín), Jiří Plachý (setník Charvát), Vladimír Řepa (vojín Maršálek), Vladimír Hlavatý (bláznivý Martínek), Miloš Hajský (revoltující sedlák), Marie Nademlejnská (vesničanka), Marie Pilská (vesničanka), Marie Přikrylová (vesničanka), Darja Hajská (vesničanka), Frank Rose-Růžička (dráb), Karel Šott (rychtář Matouš), Karel Dvořák (voják), Josef Oliak (komorník), Fráňa Vajner (dráb-hlasatel), Vladimír Pospíšil-Born (šlechtický násilník), Rudolf Vašíček (dirigent), Alfred Baštýř (šlechtic), Jaroslav Bráška (šlechtický pověřenec), Gina Hašler (sedlák), Karel Veverka (sedlák), Eduard Ševčík (sedlák), J. GalbavýMarie GrossováJiří HronJ. KoníčkováJ. MikešA. Soběská Chor: Vladimír Pirnikov Fo: 35 mm Ve: česká D: Projektor Pr: 28.01.1938 © Národní filmový archiv 
 
   Na panství Josefov přijíždí hejtman Charvát a přináší s sebou patent Josefa II. o zrušení roboty. Ředitel panství Karmín nechce tuto zprávu sedlákům prozradit a dohodne se s hejtmanem na jejím dočasném utajení. Vojáci však obsah patentu vyzradí. Helvita Dvořák vyzývá sedláky k odporu. Požádá rychtáře Jana Výravu, jehož syn Jeroným u vrchnosti slouží, aby vedl jednání. Panstvo však dá na sedláky střílet, ti ustoupí a začínají organizovat povstání. Na zámku se připravují k obraně. Na stráž je postaven i Jeroným Výrava, kterého miluje komtesa Sylvie. Jeroným jí přislíbí ochranu a zůstane, přestože otci slíbil, že přijde podpořit sedláky. Výrava čeká na syna marně. Zoufalý se pak vrátí na pevnost a na syna vystřelí. Poté dá sedlákům povel k boji. Ve chvíli, kdy přijíždějí císařské posily, je zastřelen i Karmín. Jeroným, kterého otec jen zranil, je nakonec také zabit. Sedláci jsou přemoženi a někteří odsouzeni k veřejnému trestu sto ran. Hrdý Jan Výrava, raněn mrtvicí, umírá dříve, než může být trestem potupen. Ostatní sedláci jsou propuštěni, doba roboty skončila.
   Hetman Charvát comes to the demesne of Josefov bearing with him the decree of Josef II for the abolition of statutory labour. Karmín, the director of the demesne, does not want to divulge this news to the peasants and he agrees with the hetman on its temporary suppression. The soldiers, however, leak the contents of the decree. The secret Protestant Dvořák provokes the peasants to protest. He asks village magistrate Jan Výrava, whose son Jeroným is in the service of the lordship, to conduct the proceedings with her. The nobility, however, has the peasants fired upon. The peasants retreat and start to organize an uprising. In the castle they prepare their defence. Even Jeroným Výrava, who is in love with Countess Sylvie, is posted as a sentry. Jeroným has pledged to protect her and remains despite his promise to his father that he would come to support the peasants. The elder Výrava waits in vain for his son. In desperation he returns to the fortress and shoots his son. Later he gives the peasants the command to attack. At the moment when the emperor's reinforcements are arriving Karmín is also shot dead. Jeroným, who has only been wounded by his father, is eventually killed as well. The peasants are overpowered and several sentenced to a public punishment of 100 lashes. The proud