Jan Cimbura  (Jan Cimbura)
R: František Čáp V: Lucernafilm, 1941 VV: Karel Šilhánek N: román Jan Cimbura S: František ČápRudolf Madran-Vodička AR: František Milič K: Karel Degl Hu: Jiří Fiala; archivní – píseň Protivínský zámek mezi horama, píseň Na rozloučení, mý potěšení, lidová píseň: píseň Když jsem já šel tou Putimskou branou, píseň Já mám koně, vraný koně Nahr: Orchestr F.O.K. T: lidová píseň Zp: Gustav NezvalJaroslav PrůchasborJiřina Štěpničková Arch: Jan Zázvorka Kost: Fernand Vácha St: Antonín Zelenka Zv: František Šindelář H: Gustav Nezval (Jan Cimbura), Jiřina Štěpničková (Marjánka, děvečka na statku u Kova), Vilém Pfeiffer (Josef Piksa, pozdější manžel Marjá), Jaroslav Průcha (starosta Kovanda), Marie Brožová (Kovandova žena), František Roland (židovský krčmář), Stanislava Strobachová (číšnice Barča), Vladimír Šmeral (Bártík), Bolek Prchal (Bártíkův otec), Theodor Pištěk (rada Miltner), Ema Kreutzerová (radová), Eva Svobodová (bláznivá Anýžka), Václav Jiřikovský (kníže), Smolík František [dab] (hlas knížete), Deyl Rudolf ml. (sedlák Jíra), Václav Dobeš (chasník), Ada Dohnal (chasník), Josef Stadler (chasník), Otylie Beníšková (přástevnice), Gabriel Hart (lékař), Miroslav Kryštof-Kutina (Cimburův bratr), Hermína Vojtová (sousedka), Darja Hajská (sousedka), Marie Ježková (sousedka), Jiří Krchňavý (dítě), M. Střelák (dítě), J. Vochomůrková (dítě), Fanča LopatováAntonín Jirsa Fo: 35 mm Ve: česká D: Lucernafilm Pr: 21.11.1941 © Národní filmový archiv 
 
   Z dlouholeté vojenské služby se vracejí dva dobří přátelé: Jan Cimbura ze Semic a Josef Piksa z Putimi. Piksa hospodaří na vlastním, Cimbura přijme službu u hradišťského sedláka a starosty Kovandy. Čeledín Cimbura je pro hospodářství hotový poklad. Je silný a pracovitý, nepije a nekouří. Děvečka Marjánka na něm může oči nechat a také ona se Cimburovi líbí. Cimbura se však nechce a nemůže ženit. Nejprve se chce osamostatnit a to může trvat léta. Když zjistí, že si na Marjánku myslí Piksa, doporučí jí, aby se za něj provdala. Obyvatelé Hradiště si Cimburu oblíbili, ale svobodní mládenci na něj žárlí. Rázným zásahem při hospodské rvačce si však zjedná respekt i u nich. Cimbura se naučil práci s koňmi a začne s Kovandovou podporou pracovat jako forman. Léta plynou a Marjánka má už tři děti. Za prudkého deště se jednou Piksa nachladí a ulehne s těžkým zápalem plic. Ke svému smrtelnému loži zve Cimburu a prosí ho, aby se postaral o jeho ženu a děti. Cimbura slib plní a když s nasazením vlastního života zachrání děti z hořícího lesa, dohodnou se s Marjánkou, že se vezmou a budou hospodařit společně.
   After long years in military service two good friends are returning home: Jan Cimbura from Semice and Josef Piksa from Putim. Piksa farms his own land, Cimbura accepts work at Kovanda's, a farmer and mayor of Hradiště. Labourer Cimbura is a perfect treasure for the farm. He is strong and industrious, he neither drinks nor smokes. The servant girl Marjánka cannot take her eyes off him and Cimbura likes her as well. But Cimbura wants nothing to do with her and he cannot marry. First he wants to become independent and this could take years. When he discovers that Piksa fancies Marjánka, he recommends him to her as a husband. The residents of Hradiště have grown fond of Cimbura, but the single young men are jealous of him, though by quick action during a pub brawl even their respect is won. Cimbura learns to work with horses and with Kovanda's support works as a drayman. The years pass and Marjánka now has three children. One day during a violent rainstorm Piksa catches cold and comes down with severe pneumonia. Cimbura comes to his deathbed and Piksa asks him to look after his wife and children. Cimbura fulfills his promise and when he risks his own life to rescue the children from a burning forest, he and Marjánka finally agree that they will marry and farm together.