Irčin románek  (Irča's Romance)
R: Karel Hašler V: Meissner, 1936 VV: František Jerhot N: román Irčin románek S: Karel Hašler AR: Václav Dražil K: Jan Roth Hu: Rudolf Maria Mandée; archivní – Rudolf Maria Mandée: píseň Ta láska je jak kytička, Rudolf Maria Mandée: píseň Jen pojď, ponese nás náš autokar, Rudolf Maria Mandée: píseň Rád mám tě, modrá Adrie, Rudolf Maria Mandée: píseň Námořnické písně T: František Paul Zp: Truda GrosslichtovásborRolf WankaSetleřiOldřich Kovář Arch: Štěpán Kopecký St: Svatopluk InnemannMarie Bourová Zv: František Šindelář H: Rolf Wanka (montér Lexa Hora), Jiřina Steimarová (Irča Miňovská), Theodor Pištěk (Tomáš Miňovský,gen.řed.Spoj.autoto), František Paul (ing.Harry Peters, Miňovského synov), Truda Grosslichtová (Lola, milenka ing.Peterse), Antonie Nedošinská (Šulcová, Lexova bytná), Čeněk Šlégl (vedoucí inženýr-konstruktér), Jan W. Speerger (dílovedoucí Kraus), Jan Sviták (soukromý detektiv), Eliška Pleyová (animírka), Ella Nollová (bytná v Dubrovníku), Běla Tringlerová (chovanka penzionátu Marta Navrátil), Lída Ondrová (chovanka penzionátu Hana Linková), Eva Prchlíková (chovanka penzionátu), Milka Balek-Brodská (představená penzionátu), Marie Norrová (sekretářka ing.Peterse), Marie Kopecká (sekretářka ředitele Miňovského), Emil Dlesk (námořník v krčmě), Oldřich Kovář (zpívající námořník v krčmě), Jaroslav Hladík (host v baru), Pavla Stahlová (uklízečka v baru), Jindřich Fiala (kočébr), Němec Karel (2) (vrátný v hotelu), Bohumil Heš (turista), Rousová (tlustá turistka), Jaroslav Tryzna (návštěvník restaurace), Setleři (pěvecký sbor), Rudolf Maria Mandée (pianista) Fo: 35 mm Ve: česká D: Meissner Pr: 11.09.1936 © Národní filmový archiv 
 
   Irča Miňovská, dcera ředitele automobilky, se náhodně seznámí s montérem Lexou Horou. Zamilují se do sebe, Irčin otec však nerovnému vztahu své dcery nepřeje a rozhodne se poslat Irču do penzionátu, aby se s Lexou nemohla scházet. Lexa nechá u přítele Harryho Peterse v továrně plány svého nového motoru, dá výpověď a odjede, aby na Irču zapomněl. Ředitel Miňovský by rád nový typ motoru vyráběl, ale Lexa není k nalezení. Pouze Irča zjistí, že Lexa je v Jugoslávii, a uteče z penzionátu za ním. Oba pak založí prosperující firmu Adria bus. Harry konečně Lexu vypátrá a vypraví se do Jugoslávie. Za čas navštíví Lexu a Irču jako zástupce tajemné konkurenční firmy, která v poslední době přivedla Adria bus na pokraj krachu. Nabídne jim, že se u anglického šéfa přimluví, aby je také zaměstnal. Z Angličana se však vyklube Irčin otec. Přijme Alexe zpět do továrny, nyní už jako konstruktéra, a dá mu za ženu svou dceru.
   Irča Miňovská, the daughter of the director of a car factory, has a chance meeting with mechanic Lexa Hora. They fall in love with one another. Irča's father, however, does not wish an ill-matched relationship for his daughter, and he decides to send Irča to a boarding school so that she will not be able to meet with Lexa. Lexa leaves the plans for his new motor at his friend's, Harry Peters, gives notice at work, and leaves to forget about Irča. Director Miňovský would like to produce the new type of motor but Lexa is nowhere to be found. Only Irča finds out that Lexa is in Yugoslavia and she runs away from the boarding school after him. Together they found the prosperous Adria Bus Company. Harry finally finds out where Lexa is and sets off to Yugoslavia. Some time later he visits Lexa and Irča as the representative of a mysterious competing firm that of late has brought Adria Bus to the brink of bankruptcy, and speaking in the name of his English boss, he offers to take them on in their firm. But the Englishman turns out to be Irča's father. He rehires Lexa at the plant, now as a design engineer, and gives him his daughter as a bride.