Ideál septimy  (High School Dream)
R: Václav Kubásek V: Nationalfilm, 1938 VV: Karel Feix N: román Ideál septimy S: Karel MelíšekKarel Feix K: Jan Stallich AK: Jaromír Holpuch Hu: Josef Stelibský; archivní – Josef Stelibský: píseň Hledám štěstí hledám, Josef Stelibský: píseň Co je naše, nedáme, Josef Stelibský: píseň Má malá gejšo, vzpomínej T: Karel Melíšek Zp: Oldřich Kovářsbor Arch: Jan Zázvorka Zv: Stanislav Vondraš NT: Afit H: Jindřich Plachta (Jindřich Tůma, společník firmy Asa), Zdeňka Baldová (Nina, Tůmova žena), Jiří Dohnal (Jiří, syn Tůmových), Jiřina Sedláčková (Věra, neteř Tůmových), Gustav Nezval (ing.Ivan Kareš al.Michal Marhan,sk), Ella Nollová (hospodyně Amálka), Theodor Pištěk (ředitel gymnázia Kubát), Marie Norrová (septimánka Soňa Urbanová), Eman Fiala (Viktor, zákazník fy Asana), Slávka Rosenbergová (Viktorova žena), Bolek Prchal (strážník), Karel Černý (lékař MUDr.Marek), Oldřich Kovář (tenorista na večírku), Ladislav Janeček (nakladatel), Anna Gabrielová (prodavačka v gramofonovém závodě), Hermína Vojtová (profesorka dějepisu), Karel Hradilák (profesor chemie), Vlasta Hrubá (profesorka), Eva Prchlíková (septimánka), Drahomíra Hůrková (septimánka), Miluška Bromová (septimánka), Bedřich Bozděch (zřízenec u fy Asana Kohoutek), Václav Menger (hajný Kotrč), Milena Velíšková (prodavačka u fy Asana), Antonín Soukup (vousatý zákazník), Alois Peterka (ředitel Salač, společník fy Asana), R.A. Strejka (mladík), Alois Dvorský (divák na premiéře), Julius Baťha (ředitel divadla), Miloslav Svoboda (herec v operetě), Fanda Mrázek (herec v operetě), Rudolf Macharovský (baletní mistr), František Říha (průvodčí ve vlaku) Fo: 35 mm Ve: česká D: Nationalfilm Pr: 16.09.1938 © Národní filmový archiv 
 
   Jindřich Tůma, společník prodejny plynových masek "Asana", má velmi energickou manželku, která propaguje vegetariánskou stravu. Tůma vynakládá veškerou energii na tajné pojídání masitých pokrmů a luštění hlavolamů. Skutečnou duší podniku je ing. Ivan Kareš, který vede také cvičení civilní obrany. Na ulici při cvičném leteckém poplachu přísně napomene dívku, která neodešla do krytu. Je to Věrka, neteř Tůmových, která přijíždí z venkova, aby v Praze dostudovala. U vlaku ji měl vyzvednout syn Tůmových Jirka, ale minuli se. Věrka nastupuje do septimy a brzy sdílí horování spolužaček pro neznámého skladatele, jehož pseudonym je Michal Marhan. Ing. Kareš má v septimě přednášku o civilní obraně a tak se znovu setkává s Věrkou. Kareš se snaží přesvědčit dívky o nutnosti konkrétnějších životních ideálů. Při premiéře Marhanovy operety "Píseň o štěstí" se ukáže, že skladatelem je právě Kareš. Dívky mu uspořádají ovace. Ivan si okatě nevšímá Věrky, se kterou se nedávno nepohodli. Tvrdohlavá dívka proto odjíždí domů. Kareš však dožene vlak a vstoupí do Věrčina kupé.
   Jindřich Tůma, partner in a store selling "Asana" gas masks, has a very energetic wife who publicizes a vegetarian diet. Tůma expends all his energy in secretly eating meat dishes and solving crossuond puzzles. The real soul of the enterprise is Eng. Ivan Kareš, who also conducts the exercises for the civil defence. During an air-raid exercise on the street he severely reprimands a young girl who has not taken cover. This is Věra, Tůma's niece, who has come from the country to study in Prague. Tůma's son Jirka was to have collected her at the train station, but they missed each other. Věra enters the seventh year of school and soon she is sharing the enthusiasm of her schoolmates for an unknown composer whose pseudonym is Michal Marhan. Kareš is giving a lecture to the seventh year students on civil defence and so he again meets with Věra. Kareš attempts to convince the girls of the necessity of concrete ideals. At the premiere of Marhan's operetta 'Song of Joy' it comes out that the composer is in actuality Kareš. The girls give him an ovation. Deliberately Ivan does not notice Věra, with whom he just recently had a falling out. The obstinate girl decides to leave home. Kareš, however, catches up with the train and comes to Věra's compartment.