Humoreska  (Humoresque)
R: Otakar Vávra V: Lucernafilm, 1939 VV: Jan Sinnreich N: novela Humoreska S: Otakar Vávra K: Jan Roth Hu: František Škvor; archivní – Antonín Dvořák: převzatá Humoreska, Bedřich Smetana: převzatá Z mého života, Joseph Haydn: převzatá Sedm slov Vykupitelových na kříži, Bedřich Smetana: převzatá Hubička (Jsme svoji), píseň Já se vždycky podívám k domažlickým zahradám, píseň Žádnej neví, co jsou Domažlice Zp: Božena ŠustrováStanislava StrobachováJaroslav VojtaRudolf Hrušínský Arch: Karel Petr Adam St: Jan Kohout Zv: Josef Zora H: Rudolf Hrušínský (maturant Josef Hupka), Jaroslav Průcha (Josef Hupka ve středním věku), Vladimír Salač (Hynek, Hupkův syn, jako patnáctile), Ladislav Boháč (JUDr.Hynek Hupka, pětadvacetiletý), František Smolík (JUDr.K.Multrus, advokát), Jiřina Šejbalová (Julie Herdová, později Multrusova), František Kreuzmann (agent Forejt), Ella Nollová (Batíková, Hupkova bytná), Jaroslav Vojta (šumař Podestát), Božena Šustrová (Hanči, Podestátova dcera), Stanislava Strobachová (Dora, Podestátova dcera), Hermína Vojtová (teta Hupková), Karel Dostal (předseda maturitní komise), Anna Steimarová (žebračka Šišvorka), Blažena Slavíčková (Mánička), Karel Černý (lékař), Milada Smolíková (kuchařka u JUDr.Multruse Máry), Vladimír Řepa (úředník na obci), Hrušínský Rudolf st. (člen maturitní komise), Josef Hořánek (člen maturitní komise), Milka Balek-Brodská (sousedka), Miloš Šubrt (hostinský), Josef Waltner (vrchní), Filip Balek-Brodský (hráč kulečníku), Jindřich Fiala (kamelot) Fo: 35 mm Ve: česká D: Lucernafilm Pr: 11.08.1939 © Národní filmový archiv 
 
   Josef Hupka propadl u maturity, protože miluje hudbu víc než školu. Uteče z domova a přidá se k potulným muzikantům. Ožení se s houslistkou Hanči a má s ní syna Hynka. Jeho štěstí skončí, když Hanči zemře na tyfus. Hupka se marně snaží uživit hraním po ulicích. Jednou slyší jeho "Humoresku" advokát Multrus a nabídne mu práci ve své kanceláři, bude-li hrát v jeho kvartetu. Hynek vystuduje práva a Multrus ho přijme za koncipienta, mimo jiné proto, že je Hynek výborný houslista. Do Hynka se zamiluje Multrusova žena Julie, která hrávala ve varieté, a svede ho. Kancelář dostane k vyřízení závěť jistého Svídy a případ úspěšně vyřeší Hynek. Když má důkazy přednést soudu, závěť zmizí. Ukradla ji Julie na rozkaz bývalého milence Forejta. Starému Hupkovi se podaří lstí závěť získat zpět. Julie v hysterickém záchvatu prosí Hynka o odpuštění a o lásku. Svědkem se stane Multrus a z rozčilení umírá. Hynek chce odejít od otce a hledat zapomnění v práci. Setká se s otcem v okamžiku, kdy oba naslouchají na ulici "Humoresce", která provázela celý jejich život.
   Josef Hupka fails to graduate because he loves music more than school. He runs away from home and joins a band of travelling musicians. He marries the violinist Hanči and with her he has a son, Hynek. His happiness comes to an end when Hanči dies of typhus. Hupka tries in vain to earn a living by playing on the streets. One day Multrus the lawyer hears his 'Humoresque' and offers him a job in his office if he will play in the doctor's quartet. Hynek studies law and Multrus takes him on as a law clerk. Thus he also discovers that Hynek is an excellent violinist. Multrus's wife Julie, who acted in a variety theatre, falls in love with Hynek and seduces him. The law firm is given the will of a certain Svída to execute, and the case is successfully worked out by Hynek. When he is to present the evidence in court, the will disappears. It has been stolen by Julie at the behest of her former lover, agent Forejt. The elder Hupka succeeds in guilefully getting back the will. Julie in a fit of hysteria begs Hynek to forgive and love her. Multrus witnesses this and dies from being upset. Hynek would like to leave his father and lose himself in his work. He meets his father in the street at the moment when both are listening on 'Humoresque,' which has accompanied them the whole of their live