Hudba srdcí  (Music of the Hearts)
R: Svatopluk Innemann V: Beda,Heller/AB, 1934 VV: Julius Aussenberg N: Quido E. Kujal S: Quido E. KujalH. Winter K: Václav Vích Hu: Josef Kumok; archivní – Henryk Wieniawski: převzatá Houslový koncert d moll (finále 3. věty), Johann Sebastian Bach: převzatá Ciaconna d moll z Partity č. 2, Ludwig van Beethoven: převzatá Houslový koncert D dur (op. 61 část 1. věty), Johann Sebastian Bach: převzatá Adagio g moll ze Sonáty č. 1, Niccol˘ Paganini: převzatá Caprice č. 16 ze 24 Caprices op. 1, Henri Vieuxtemps: převzatá Koncert č. 4 d moll (op. 31 finále), František Ondříček: převzatá Rhapsodie Boheme (op. 21 úvodní část), Petr Iljič Čajkovskij: převzatá Rokokové variace pro violoncello, Josef Kumok: píseň Lásko má!, Josef Kumok: píseň Píseň mladé naděje, Josef Kumok: píseň Kráskou si, o ktorej já sním Nahr: Seidlová Bedřiška /housle/, Česká filharmonie, Holeček Alfred Dir: Feld Jindřich (dirigent) T: Otakar Hanuš Zp: Štefan HozaTino Muff Arch: Štěpán Kopecký St: Jan Kohout Zv: Josef Zora H: Štefan Hoza (tenorista Štěpán Urbanec), Bedřiška Seidlová (houslistka Milada Bendlová), Otto Rubík (malíř Karel Strada), Karel Jičínský (mistr houslař, Stradův otec), Jaroslav Průcha (profesor Otakar Ševčík), Ludvík Veverka (impresário Benoni), Alena Frimlová (Věra Madenová), Ela Šárková (modelka Ela), František Paul (americký student Billy), Antonín Holzinger (obchodník s obrazy), Karel Schleichert (žebrák harmonikář), Antonín Hodr (koncertní pořadatel), Alois Dvorský (tajemník profesora Ševčíka), Přemysl Pražský (průvodčí lůžkových vozů), Svatopluk Beneš (student), Josef Sládek (úředník v záložně), Josef Kotalík (odhadce v zastavárně), Tino Muff (zpěvák), Antonín Kubový (cestující ve vlaku), Alfred Holeček (korepetitor Trojan), Marie Holanová (hospodyně u Strady), Věra Ferbasová (lovkyně autogramů), Ada Karlovský (přítel malíře Strady), Bohdan Lachman (lékař), František Macner (liftboy) Fo: 35 mm Ve: česká D: Beda,Heller Pr: 28.09.1934 © Národní filmový archiv 
 
   Nadaná houslistka Milada Bendlová končí studia na konzervatoři a díky finanční podpoře houslařského mistra Strady může pokračovat ve studiu u profesora Ševčíka v Písku. Stradův syn Karel Miladu miluje a odloučení ho trápí. Profesor Ševčík je Miladiným uměním nadšen. Na jeho doporučení ji přijme impresário Benoni, který pořádá světové turné. Milada vystupuje se slavným tenoristou Štěpánem Urbancem. Oba mají obrovský úspěch. Pěvec je obletován ženami, chce však získat Miladino srdce. Vezme ji proto do svého rodiště ve Vysokých Tatrách. Benoni z reklamních důvodů veřejně oznámí jejich zasnoubení. Oba umělci jsou tím zaskočeni, Urbanec je navíc pronásledován žárlivou milenkou Věrou Madenovou. Žárlí i Karel, ale nakonec se s Miladou usmíří a na důkaz lásky přijde na její koncert. Nečekaně se tam však objeví i Věra a uprostřed představení Miladu postřelí. Milada je raněna pouze lehce. Karel ji ošetřuje a Urbanec zatím koncert dokončí. Ale mistr Strada se bohužel Karlova usmíření s Miladou nedožil.
   Talented violinist Milada Bendlová finishes her studies at the conservatory, and thanks to the financial support of the violin maestro Strada, she may continue her studies in Písek with Professor Ševčík. Strada's son Karel loves Milada and the separation bothers him. Professor Ševčík is enthusiastic about Milada's art. On his recommendation she is taken on by impresario Benoni, who organizes world tours. Milada makes her appearance with the renowned tenor Štěpán Urbanec. Both have enormous success. The singer is surrounded by women, but he wants to win the heart of Milada. Thus he takes her to his home town in the High Tatras. For publicity Benoni publicly announces their engagement. Both artists are taken unawares by this. In addition, Urbanec is followed by his jealous lover Věra Madenová. Karel is also jealous, but he eventually reconciles with Milada and as proof of his love comes to her concert. However Věra unexpectedly shows up and during the middle of the performance she shoots Milada. Milada is only lightly wounded. Karel tends to her while Urbanec finishes the concert. But maestro Strada unfortunately does not live to see Karel's reconciliation with Milada.