Hřích mládí (Studenti na prázdninách)  (Sins of Youth, The)
R: Aleš Podhorský V: Excelsior, 1935 N: Ivan Jelínek S: František Navrátil K: Josef Bůžek Hu: Antonín Balatka; archivní – Antonín Balatka: píseň Když padá na zahradu hvězdný prach (Serenáda), Antonín Balatka: píseň Můj milý má mne rád, Antonín Balatka: píseň Táhnem do kraje jako tažní ptáci, Antonín Balatka: píseň Trháme lístky z kalendáře Nahr: Orchestr Národního div.v Brně T: Ivan Jelínek Zp: Viktor OstrýHana Vítovásbor Arch: Mikulášek St: Jan Kohout Zv: Vilém Taraba H: Valentin Šindler (mlynář Hlubina), Hana Vítová (Lída, Hlubinova dcera), Vladimír Leraus (Karel, Hlubinův syn), Otto Ballon (ing.Dochvilný, Karlův přítel), Viktor Ostrý (inženýr), Marie Pavlíková (učitelka Věra, Karlova přítelkyně), Deyl Rudolf ml. (student Smíšek), Konstantin Mátl (student Tichý), Jožka Stoklasa (student Plecitý), Arnošt Bartošák (student Pivoňka) Fo: 35 mm Ve: česká D: Excelsior Pr: 14.02.1935 © Národní filmový archiv 
 
   Vysokoškolák Karel Hlubina pozve svého přítele inženýra Dochvilného a čtyři spolužáky do mlýna svého otce. Karlova sestra Lída se zalíbí Dochvilnému, ale dívka je zamilovaná do sebevědomého vedoucího stavby silnice. Dochvilný žárlí, dokonce Lídu špehuje a zjistí, že strávila s tímto mužem noc. Dozví se to i Karel, který najde ráno poníženého a plačícího Dochvilného na schodech domu. Po několika dnech Lída pozná, že se stala jen další obětí bezohledného a povrchního hlupáka. V zoufalství se chce utopit, ale Dochvilný ji nalezne a odveze domů. Ve společnosti mladých lidí a pozorného Dochvilného nachází Lída opět ztracenou duševní rovnováhu. Na pouťové tancovačce je agresivní svůdník Dochvilným sražen k zemi a celá skupina mladých a spokojených lidí včetně Lídy se vrací zpět do mlýna.
   College student Karel Hlubina invites his friend Dochvilný and four fellow students to his father's mill. Karel's sister Lída attracted Dochvilný, but the girl is in love with the self-confident chief of a road construction site. Dochvilný is jealous. He even spies on Lída and discovers that she has spent the night with this man. Even Karel hears about it when in the morning he finds the humiliated and weeping Dochvilný on the stairs to the house. After several days Lída realizes that she has become only further quarry for the thoughtless and superficial dolt. In desperation she wants to drown herself, but Dochvilný finds her and takes her home. In the company of the young people and the attentive Dochvilný, Lída refinds her lost mental equilibrium. At a fairground dance Dochvilný knocks the aggressive seducer to the ground and the whole group of young and contented people, including Lída, return to the mill.