Hrdinové hranic  (Heroes of the Frontier)
R: Jaroslav Blažek V: Reiter/Leopold,Vyhnánek, 1938 N: Jaroslav Blažek S: Václav WassermanKarel SteklýFrantišek KocourekJaroslav Blažek K: Julius Vegricht H: Karel Černý (velitel finanční stráže Josef Hlad), Jan Sviták (dozorce finanční stráže Toman), Marie Ptáková (babička), Marie Buddeusová (Marie, Hladíkova žena), Milan Sviták (Joska, syn Hladíkových), Paľo Bielik (Pavel Kriško, respicient finanční), Ladislav Brom (vinopalník Roháč), Jarmila Beránková (Anička, Roháčova neteř), Zvonimir Rogoz (ing.Rudolf Brandt, agent č.93), Laura Benvenuti (Brandtova společnice, agentka č.65), Jiří Steimar (major pohraničního vojska), Ladislav Hemmer (pohraničník), Jaroslav Marvan (ordonance), Karel Postranecký (ministerský inspektor), Jiří Koldovský (plukovník zpravodajské služby), Čeněk Šlégl (štábní kapitán zpravodajské služby) Fo: 35 mm Ve: česká © Národní filmový archiv 
 
   Příběh je situován do pohraniční vesnice, kde místní obyvatelé hovoří slovensky. Velitel celní a finanční služby Hladík zde žije se svou ženou, synkem a babičkou. Do vesnice přijdou dva němečtí turisté - muž a žena - údajně sourozenci a ubytují se u vinopalníka a pašeráka Roháče. Za Roháčovou neteří Aničkou chodí respicient finanční stráže Kriško. Turisté, ve skutečnosti agenti, se zmocní tajných vojenských dokumentů. Při přestřelce na hranici zahyne Hladík a jeho těhotná žena musí před malým synkem utajit otcovu smrt. Agent je těžce raněn a schovává se u Roháče, nakonec zřejmě zemře. Roháč je celníkům podezřelý. Mezi Aničkou a Kriškem dojde k rozkolu. Když Roháč zjistí, jak je to s turisty, napomůže k dopadení agentky a k záchraně tajného dokumentu. Paní Hladíková porodí dítě a spolu se synem a babičkou odjedou do vnitrozemí.
   The story is situated in a border village where the local inhabitants speak Slovak. The commander of the Customs and Inland Revenue Service, Hladík, lives here with his wife, son, and grandmother. Two German tourists come to the village - a man and a woman - allegedly siblings, and they find lodgings at the house of wine-distiller and smuggler Roháč. Kriško, an inspector of the Inland Revenue Service, comes on visits to Roháč's niece Anička. The tourists, in reality agents, get their hands on secret military documents. During an exchange of fire at the border Hladík dies and his pregnant wife must hide his death from their son. An agent is seriously wounded and he takes refuge at Roháč's. Eventually he evidently dies. Roháč is suspected by the customs officers, and a schism comes between Anička and Kriško. When Roháč discovers who these tourists really are he helps in apprehending the agents and recovering the secret documents. Mrs. Hladíková gives birth to a child and together with her son and grandmother leaves to the interior of the country.