Hrdina jedné noci [německá verze]  (Hero for a Night [German version])
R: Martin FričHenry Oebels-Oebstrom V: Meissner, 1935 N: Jaroslav Kvapil S: Hans H. FischerPeter Francke K: Jan Stallich Hu: Eman Fiala; archivní – Eman Fialapíseň T: Hans Regina von Nack Arch: Štěpán KopeckýBohumil Heš St: Martin Frič Zv: Bedřich Poledník H: Vlasta Burian (krejčí Florian Kerzl), Betty Bird (herečka Elvira Thompson/statistka), Theo Lingen (nadučitel Sczhneemilch), Eric Ode (reklamní kreslič Jantschi), Else Lord (krejčovská mistrová Platscheková), Max LieblHubert von MeyerinckLeo SiedlerVáclav VíchErich DönerFrantišek Černý (člen městské rady), Němec Karel (2) (člen městské rady), Robert Ford (člen městské rady), Václav Piskáček (člen městské rady), Josef Oliak (člen městské rady), Novák Josef (3) (člen městské rady), Václav Menger (člen městské rady), Emanuel Hříbal (člen městské rady), Jiří Fiala (dirigent), Bedřich Frank (četník), Saša Razov (redaktor), Antonín Volný (strážník), Rudolf Kadner (lékárník), Vladimír Novotný (kameraman) Fo: 35 mm Ve: česká D: Meissner © Národní filmový archiv 
 
   Venkovský krejčí Florian Svíčička pro svou zálibu ve středověké historii zanedbává práci. Při přípravě ochotnického představení na hradě Zdislavice rád zastoupí pana exekutora a sehraje roli rytíře. Představení však pokazí a je s hanbou vyhnán. Cestou domů se v lese stane svědkem hrůzné scény: dva rytíři stínají mladou dívku. Později se ukáže, že šlo o filmování, a dívka Hana, dubl slavné divy Elvíry, přenocuje s Florianem na hradě, neboť jí filmaři omylem ujedou. Paní mistrová ztrácí trpělivost s Florianovými výstřelky a Florian je z krejčovství propuštěn. Vypraví se do Prahy za dívkou, s níž byl v noci na hradě. Nezná však její jméno a omylem přijde do Elvířiny vily. Diva není doma. Florian nachází ve vile milostný dopis a domnívá se, že je adresován jemu. Po svém návratu však Elvíra Floriana nemilosrdně vyhodí. Zarmoucený Florian se vrací do městečka. Uchýlí se na hrad, kde najde poklad. Polovinu peněz věnuje radnici na zvelebení městečka a získá tak znovu ztracenou úctu svých spoluobčanů.
   Country tailor Florian Svíčička neglects his work for his predilection for Medieval history. During preparations for an amateur performance at Zdislavice Castle he replaces the bailiff and he plays the role of the knight. He spoils the performance, however, and is turned out in disgrace. On the way home he becomes witness to a horrible scene in the woods: two knights are beheading a young girl. It comes out later that this was a film shoot, and the young girl, Hana, the double for the famous diva Elvira, spends the night in the castle with Florian because the filmcrew has mistakenly left her behind. The master's wife loses patience with Florian's excesses and he is dismissed from his work as a tailor. He sets off to Prague after the girl with whom he was that night at the castle. But he does not know her name and mistakenly he comes to Elvira's villa. The diva is not home. Florian comes across a love letter in the villa and he imagines that it is addressed to him. But when Elvira returns, Florian is mercilessly thrown out. Florian returns to his little town and takes refuge at the castle, where he finds a treasure. He donates half of the money to the town hall for improvements to the town and in this way he wins back the lost respect of his fellow-citizens.