Hrdina jedné noci  (Hero for a Night)
R: Martin Frič V: Meissner, 1935 VV: Josef Stein N: Jaroslav Kvapil S: Josef NeubergSaša Razov K: Jan Stallich Hu: Eman Fiala; archivní – Eman Fiala: píseň Co bych se bál, Eman Fiala: píseň Kukačka na buku T: Jaroslav Mottl Zp: Vlasta Burian Arch: Štěpán KopeckýBohumil Heš St: Martin Frič Zv: Bedřich Poledník H: Vlasta Burian (krejčí Florian Svíčička), Světla Svozilová (mistrová), Jaroslav Marvan (starosta), Jarmila Švabíková (starostova žena), Truda Grosslichtová (Elvíra Thompsonová/statistka Hana), Marie Ptáková (Haniččina matka), Čeněk Šlégl (učitel, člen obecní rady), Eman Fiala (exekutor), Helena Monczáková (exekutorova žena), František Černý (poštmistr, člen obecní rady), Václav Trégl (Jarda, nezaměstnaný), Jan Sviták (režisér), Ladislav Hemmer (filmový herec Fredy), Karel Postranecký (věřitel slečny Elvíry), Alois Dvorský (dědeček), Marie Häusslerová (babička), Sylvie Havránková (služka u starosty), Emanuel Hříbal (knihovník), Němec Karel (2) (člen obecní rady), Robert Ford (člen obecní rady), Václav Piskáček (člen obecní rady), Josef Oliak (člen obecní rady), Novák Josef (3) (člen obecní rady), František Filipovský (reportér), Saša Razov (reportér), Rudolf Stahl (zvukař), Karel Hradilák (pomocný režisér), Vladimír Novotný (kameraman), Václav Vích (kameraman), Jiří Fiala (dirigent), Václav Menger (návštěvník ochotnického divadla), Emanuel Brožík (návštěvník ochotnického divadla), Milka Balek-Brodská (návštěvnice ochotnického divadla), František Hlavatý (návštěvník ochotnického divadla), Zdena Kavková (návštěvnice ochotnického divadla), F.X. Mlejnek (zbrojnoš), Antonín Volný (strážník), Bedřich Frank (četník), Marta Májová (majitelka květinářství), František Jerhot (kat) Fo: 35 mm Ve: česká D: Meissner Pr: 19.04.1935 © Národní filmový archiv 
 
   Venkovský krejčí Florian Svíčička pro svou zálibu ve středověké historii zanedbává práci. Při přípravě ochotnického představení na hradě Zdislavice rád zastoupí pana exekutora a sehraje roli rytíře. Představení však pokazí a je s hanbou vyhnán. Cestou domů se v lese stane svědkem hrůzné scény: dva rytíři stínají mladou dívku. Později se ukáže, že šlo o filmování, a dívka Hana, dubl slavné divy Elvíry, přenocuje s Florianem na hradě, neboť jí filmaři omylem ujedou. Paní mistrová ztrácí trpělivost s Florianovými výstřelky a Florian je z krejčovství propuštěn. Vypraví se do Prahy za dívkou, s níž byl v noci na hradě. Nezná však její jméno a omylem přijde do Elvířiny vily. Diva není doma. Florian nachází ve vile milostný dopis a domnívá se, že je adresován jemu. Po svém návratu však Elvíra Floriana nemilosrdně vyhodí. Zarmoucený Florian se vrací do městečka. Uchýlí se na hrad, kde najde poklad. Polovinu peněz věnuje radnici na zvelebení městečka a získá tak znovu ztracenou úctu svých spoluobčanů.
   Country tailor Florian Svíčička neglects his work for his predilection for Medieval history. During preparations for an amateur performance at Zdislavice Castle he replaces the bailiff and he plays the role of the knight. He spoils the performance, however, and is turned out in disgrace. On the way home he becomes witness to a horrible scene in the woods: two knights are beheading a young girl. It comes out later that this was a film shoot, and the young girl, Hana, the double for the famous diva Elvira, spends the night in the castle with Florian because the filmcrew has mistakenly left her behind. The master's wife loses patience with Florian's excesses and he is dismissed from his work as a tailor. He sets off to Prague after the girl with whom he was that night at the castle. But he does not know her name and mistakenly he comes to Elvira's villa. The diva is not home. Florian comes across a love letter in the villa and he imagines that it is addressed to him. But when Elvira returns, Florian is mercilessly thrown out. Florian returns to his little town and takes refuge at the castle, where he finds a treasure. He donates half of the money to the town hall for improvements to the town and in this way he wins back the lost respect of his fellow-citizens.