Host do domu  (Welcome a Guest, and you Welcome God)
R: Gina Hašler V: Brom, 1942 VV: Otakar Sedláček N: Karel KonstantinFrantišek Paul S: Josef MachVladimír Čech AR: Ivo Novák K: Václav Hanuš Hu: Miloš Smatek; archivní – píseň Nešťastný šafářův dvoreček, píseň Sláva panu předsedovi Zp: sbor mužský Arch: Jiří Dušek St: Jan Kohout Zv: Antonín Rambousek H: Jindřich Plachta (statkář Sylvestr Novák), Ladislav Pešek (učitel tělocviku Jiří Pulpán), Svatopluk Beneš (agronom Pavel Hora), Jára Kohout (vynálezce Kryšpín Novák,Sylvestrův), Zdeňka Baldová (Mařenka, Kryšpínova žena), Alena Králová (Zuzka, dcera Novákových), Věra Petáková (Pepička, dcera Novákových), Lída Borovcová (služka Baruška), František Kreuzmann (majitel realitní kanceláře), Vladimír Borský (muž v realitní kanceláři), Eman Fiala (číšník v restauraci), Miloslav Svoboda (číšník Karel Kopecký), Marie Kautská (pokojská Máňa Pekárková), Jan Fifka (host penzionu), Milka Balek-Brodská (host penzionu), Jan W. Speerger (host s dětmi), František Černý (tlustý host), František Filipovský (host penzionu), Eliška Pleyová (host penzionu), Vladimír Řepa (člen zpěváckého spolku Ladislav Ka), Alois Dvorský (člen zpěváckého spolku), Antonín Holzinger (člen zpěváckého spolku), Karel Veverka (člen zpěváckého spolku lékárník Ma), Darja Hajská (děvečka Madla), Deyl Rudolf ml. (podomek Ondřej), Miloš Šubrt (kočí), Fanda Mrázek (prodavač Čistonu na pouti), Ota Motyčka (prodavač brousků na pouti), Josef Vošalík (domovník Houžvička), Jaroslav Orlický (strážník na pouti), Hermína Vojtová (zaměstnankyně statku), F.X. Mlejnek (stěhovák), Ferdinand Jarkovský (listonoš Marek) Fo: 35 mm Ve: česká D: Brom Pr: 21.08.1942 © Národní filmový archiv 
 
   Pavel Hora nabídne svému kamarádovi Jiřímu Pulpánovi, aby u něho bydlel. Když přijdou domů, zjistí, že majitel domu vystěhoval Pavla na dvůr, protože našel u dcery Zuzanky jeho milostný dopis. Oba muži si tedy zařídí byt na dvoře. Když pan domácí přistihne Jiřího se svou druhou dcerou Pepičkou, pošle obě dcery ke svému bratrovi Sylvestrovi na statek. Jiří a Pavel si chtějí na venkově pronajmout vilu a zařídit ji jako penzion. Když jdou převzít vilu, za jejíž pronájem už zaplatili, zjistí, že budova je v ruinách. Hledají tedy alespoň nocleh a náhodou se dostanou na statek strýce Sylvestra. Jiří a Pavel navrhnou Sylvestrovi modernizaci statku. Ten sice nesouhlasí s jejich nápadem, ale snaživé a podnikavé hochy si oblíbí. Když přijedou na návštěvu rodiče Zuzky a Pepičky, uznají, že oba muži se snaží o založení pevné existence. Nebrání už svým dcerám v jejich lásce.
   Pavel Hora offers to put up his friend Jiří Pulpán. When he comes home, he finds that the owner of the building has moved Pavel out to the courtyard because he has found a love letter from him with his daughter Zuzanka. So both men set up living quarters in the courtyard. When the landlord catches Jiří with his other daughter, Pepička, he sends both daughters to the estate of his brother Sylvestr. Jiří and Pavel would like to rent a villa in the country and outfit it as a pension. When they come to take over the villa, the rent of which they have already paid, they find that the building is in ruins. So they look for lodgings for at least the night and by chance they come to the estate of uncle Sylvestr. Jiří and Pavel propose modernizing Sylvestr's estate. Though he does not agree with their idea, he has taken a liking to the eager and enterprising young men. When the parents of Zuzka and Pepička come on a visit, both men attempt to firmly establish their existence. The father no longer impedes his daughters' love interests.