Hordubalové  (Hordubals, The)
R: Martin Frič V: Lloyd, 1937 VV: Antonín Valach N: román Hordubal S: Karel HašlerKarel Čapek AR: Eduard ŠimáčekGina Hašler K: Jaroslav Blažek Hu: Miloš Smatek; archivní Nahr: Orchestr F.O.K. Arch: Štěpán Kopecký St: Gina Hašler Zv: Vilém Taraba H: Jaroslav Vojta (Juraj Hordubal), Paľo Bielik (Michal, Jurajův mladší bratr), Suzanne Marwille (Polana Hordubalová, Jurajova žena), Mirko Eliáš (čeledín u Hordubalů Štěpán Manya), Vlasta Součková (Maryna, Michalova žena), Eliška Kuchařová (Hafie, dcera Polany a Juraje), František Kovářík (bača Míšo), Filip Dávidík (Filípek, Marynin nezletilý bratr), Gustav Hilmar (četnický praporčík Gelnaj), Vilém Pfeiffer (štábní strážmistr Karel Biegl), Vladimír Majer (gazda Gejza Fedeleš), Alois Dvorský (MUDr.Václav Klenka, soudní lékař), Viktor Nejedlý (cestující ve vlaku), František Říha (cestující ve vlaku), Václav Menger (průvodčí ve vlaku), Antonín Jirsa (kovář), L.H. Struna (chasník), Jan W. Speerger (chasník), Václav Mlčkovský (chasník), Václav Švec (chasník), Vladimír Smíchovský (dělník v lomu), Miloš Šubrt (hospodář u Fedeleše), Karel Schleichert (bača), Karel Veverka (předseda senátu), Přemysl Pražský (státní návladní), František Filipovský (obhájce), Jaroslav Marvan (soudní znalec), Antonín Kandert (notář), Eduard Ševčík (přísedící senátu), Gabriel Hart (přísedící senátu), Josef Oliak (člen poroty), Josef Kotalík (člen poroty), Antonín Šolc (člen poroty), Malvína Mlejnková (návštěvnice v soudní síni), Václav Piskáček (strážník u soudu), Věkoslav Satoria (strážník u soudu), Fráňa Vajner (soudní zřízenec), Mirko Svoboda Fo: 35 mm Ve: česká D: Lloyd © Národní filmový archiv 
 
   Juraj Hordubal se po osmi letech vrací z Ameriky, kde vydělal dostatek peněz na zvelebení svého hospodářství. Dcerka Hafie ho však nepoznává a ani žena Polana nedává najevo žádnou radost z jeho návratu. Štěpán Manya byl po celá ta léta čeledínem na statku a lidé tvrdí, že se stal Polaniným milencem. Juraj nařčení odmítá a věří, že ženin odstup k němu je dán jen dlouhým odloučením. Přesto Štěpána propustí. Nato se žena zavře na půdě a přestane se zajímat o domácnost. Aby si ji udobřil, přiveze Juraj po čase Štěpána zpět, ale před lidmi jej vydává za Hafiina snoubence, což se čeledínovi vůbec nezamlouvá. Navzdory všemu zajede Juraj k notáři a v závěti odkáže všechen majetek své ženě. Cestou domů však promokne a ulehne s horečkou. Ráno se rozlétne vsí zpráva, že byl zabit. Podezření nejdříve ukazuje na Jurajova bratra Michala, s nímž byl Juraj v poslední době ve sporu. Nakonec se zoufalá Polana u soudu přizná, že muže zabila spolu se Štěpánem. Jak však lékař uvede, těžce nemocný Juraj byl už v té chvíli ve smrtelné agonii.
   Juraj Hordubal returns after eight years from America, where he has made enough money for improvements on his farm. His daughter Hafie does not recognize him and even his wife Polana displays no visible joy at his return. Štěpán Manya has been a labourer on the farm for the whole of these years and people claim that he has become Polana's lover. Juraj refuses to listen to the accusations and believes that his wife's estrangement is only the result of the long period of loneliness. Nevertheless he fires Štěpán. Subsequently his wife shuts herself in the attic and stops taking an interest in the household. So that she will become conciliatory, Juraj brings Štěpán back after a while, but he publicly announces that he is Hafie's fiancé, which is not to the labourer's liking at all. In spite of everything Juraj stops by the notary's and in his will he bequeathes all his property to his wife. But on the way home he gets drenched and comes down with fever. In the morning the news spreads through the village that he has been killed. Suspicion is first to fall on Juraj's brother Michal, with whom Juraj has been feuding of late. Eventually the desperate Polana confesses in court that she and Štěpán killed her husband. As the doctor states, however, the severely ill Juraj was at that moment