Holka nebo kluk?  (Girl or Boy?)
R: Vladimír Slavínský V: Slavia-film, 1938 VV: Jan Sinnreich N: Vladimír Slavínský S: Vladimír Slavínský AR: Antonín Kubový K: Jan Roth Hu: Josef Stelibský; archivní – Josef Stelibský: píseň Dejte si radit (Slow-fox), píseň Běží liška k Táboru T: Karel Melíšek Zp: Adina Mandlovásbor dívčíVáclav Trégl Arch: Štěpán Kopecký St: Gina HašlerAntonín Zelenka Zv: Josef Zora NT: Lorenc H: Adina Mandlová (Ada Bártů), Marie Blažková (matka Ady), Theodor Pištěk (statkář Jaroslav Orlický, strýc Ad), Václav Trégl (Anatol Kropáček, tajemník Orlickéh), Růžena Šlemrová (statkářka Jindřiška Lenská), Raoul Schránil (Ríša, syn paní Lenské), Nina Strnadová-Jarková (Anička, dcera paní Lenské), Bedřich Veverka (dr.Viktor Zeman), Ferenc Futurista (komorník Alois), Fanča Foltová (Emča Kučerová, Ríšova snoubenka), Ota Motyčka (sluha Emil), Vladimír Štros (řidič Ferda), František Černý (kuchař), Jindřich Láznička (zahradník), Jan W. Speerger (lesník), František Kabeláč (boxer Gusta Brož), Eduard Šimáček (inspicient Špaček), Václav Švec (podomek), Jaroslav Tryzna (zřízenec), Josef Fuksa (taneční duo), Iška Košťálová (taneční duo) Tan: Josef FuksaIška Košťálová Fo: 35 mm Ve: česká D: Slavia-film Pr: 03.02.1938 © Národní filmový archiv 
 
   Tři nepovedená manželství udělala ze statkáře Orlického nepřítele žen. Ke staromládenectví nutí své zaměstnance i synovce Ríšu, který s ním žije. Poté, co zjistí, že se Ríša schází s dívkou, uvažuje Orlický o vhodnějším dědici. Statkář zahlédne v novinách fotografii Ady Bártů, tanečníka a zpěváka. Uvědomí si, že by mohlo jít o syna jeho sestry, která se kdysi provdala proti přání rodičů. Pošle proto do Prahy svého tajemníka Kropáčka. Ten zjistí, že jde skutečně o potomka sestry Orlického a že má dokonce hospodářskou školu, ale že je to bohužel dívka. Ada jenom vystupuje v mužském převleku v divadle. Ada přinutí Kropáčka, aby ji v mužském obleku vzal s sebou. Strýc uvěří, že jde o chlapce, ale Ada má brzy se svým převlekem potíže, protože se zamilovala do Ríši. Ten podvod brzy prohlédne a její city opětuje. Strýc, který si Adu oblíbil, se nakonec se vším smíří, zvláště když mu mladí lidé slíbí, že mu jejich děti budou říkat dědečku.
   Three unsuccessful marriages have made of estate-owner Orlický an enemy of women. He pressures his employees, even nephew Ríša who lives with him, into bachelorhood. Later, when he finds out that Ríša has met a young girl, Orlický thinks about a more suitable heir. The estate owner sees in the newspaper a photograph of Ada Bártů, dancer and singer. He thinks that this could be the son of his sister, who at one time married against their parents' wishes. Consequently he sends his secretary, Kropáček, to Prague. He ascertains that this actually does concern the offspring of Orlický's sister and that this offspring even has a business school, but unfortunately it is a girl. Ada only presents herself in men's clothing in the theatre. Ada makes Kropáček take her dressed in men's clothing with him. The uncle believes that she is a boy, but Ada soon has some difficulties with her disguise as she has fallen in love with Ríša. The deception is soon seen through and Ríša returns Ada's feelings. The uncle, who has grown fond of Ada, eventually reconciles with everyone, especially when the young couple promise him that their child will call him grandfather.