Hej-Rup!  (Heave-Ho!)
R: Martin Frič V: Meissner, 1934 VV: František Jerhot N: Formen S: Formen K: Otto Heller Hu: Jaroslav Ježek; archivní – Jaroslav Ježek: píseň Blues ze dne na den, Jaroslav Ježek: píseň Hej rup! Chceme žít, Jaroslav Ježek: píseň Full Hand Nahr: Orchestr F.O.K. T: Jan WerichJiří Voskovec Zp: Jan WerichJiří Voskovec Arch: Guido LagusRudolf Wels St: Martin Frič Zv: Bedřich Poledník H: Jiří Voskovec (nezaměstnaný dělník Filip Kornet), Jan Werich (továrník Jakub Simonides), Helena Bušová (Marta), Josef Skřivan (prezident konzervářského průmyslu), Theodor Pištěk (ředitel Simonidesova koncernu Brow), Zvonimir Rogoz (ředitel Simonidesových závodů), Alois Dvorský (majitel vily), Alexander Třebovský (bankéř), Václav Trégl (nezaměstnaný), František Černý (nezaměstnaný), Miroslav Svoboda (nezaměstnaný), Jan W. Speerger (nezaměstnaný), Jan Richter (nezaměstnaný), František Filipovský (nezaměstnaný), Bohuš Záhorský (nezaměstnaný), Filip Balek-Brodský (nezaměstnaný), Jiří Hron (nezaměstnaný), Jaroslav Průcha (rozhlasový hlasatel), František Paul (zřízenec u Worsta), Ferdinand Hart (bankéř), Jaroslav Bráška (bankéř), Miloš Šubrt (bankéř), Václav Piskáček (makléř), Anna Švarcová (majitelka noclehárny), Novák Josef (3) (člen správní rady), Ada Karlovský (člen správní rady), Antonín Holzinger (člen správní rady), Marek Vladimír (2) (člen správní rady), Marie Kopecká (telefonistka), Ferry Seidl (zaměstnanec rozhlasu), Eduard Šimáček (zaměstnanec rozhlasu), Antonín Frič (vrátný v rozhlasu), František Jerhot (taxikář), Vladimír Růžička (sluha u ředitele Browna), F.X. Mlejnek (kantinský), Karel Schleichert (nocležník), František Beranský (nocležník), Vladimír Smíchovský (asfaltér), Přemysl Pražský (policejní komisař), Rudolf Stahl (strážník), František KováříkAdolf Heidrich-Marek Fo: 35 mm Ve: česká D: Meissner Pr: 26.10.1934 © Národní filmový archiv 
 
   Milionář Worst se rozhodne lstí zničit konkureční firmu. Drží továrníka Jakuba Simonidese po dobu pěti dnů v klubu při kartách a zatím ho na burze připraví o vše. V klubu nic netušící Simonides vyslechne rozhlasový projev nezaměstnaného Filipa Korneta a mladík ho zaujme natolik, že mu nabídne místo tajemníka. Když však s Filipem dorazí do vily, zjistí Simonides, že už mu nepatří ani továrna a ani vila. Odchází proto s Filipem hledat práci. Pomůže jim dívka Marta, která Jakubovi vrátí jeho peněženku zapomenutou v klubu. V peněžence Jakub najde doklad o vlastnictví domu, který unikl pozornosti dražitelů jeho majetku. Trojice se k domu ihned vypraví. Ukáže se, že jde o nedokončenou stavbu. Protože Filip ani Simonides nejsou ve stavebních pracech zběhlí, rozhodnou se přizvat na pomoc nezaměstnané. Všichni jsou pak majiteli nového domu, říkají si hejrupáci a výdělky ukládají do společné kasy. Tak má Worst opět konkurenta, kterého se snaží zneškodnit stejným způsobem jako poprvé, ale hejrupáci se nedají a nakonec se stanou akcionáři Worstova podniku. Vše končí idylou: Simonides, Marta a Filip tráví jako prostí členové kolektivu příjemnou neděli za městem.
   Millionaire Worst decides to destroy a competing firm through subterfuge. He detains industrialist Jakub Simonides at cards for a period of five days in a club and in the meantime everything is being prepared on the stock exchange to deprive Simonides of all his properties. In the club Simonides happens to hear the broadcasted speech of unemployed Filip Kornet and the young man interests Simonides so much that he offers Kornet a job as his secretary. Yet when the two go to his villa, Simonides discovers that he is no longer the owner of either a factory or a villa. Therefore he leaves with Filip to look for work. The young Marta brings Jakub his wallet that he left at the club. In it Jakub finds the title to his house which has escaped the notice of the auctioneer's of his property. The threesome sets out to Simonides's house at once. It comes out that this concerns an unfinished construction. Because neither Filip nor Simonides are competent at construction work, they decide to invite the unemployed. All of them then are the owners of the new building, calling themselves 'hejrupáci' (heave-hoers), and they deposit their profits into a joint fund. So Worst again has a competitor, who he tries to destroy in the same manner as before. But the heave-hoers do not fall for it and they