Harmonika  (Accordion, The)
R: Ladislav Brom V: Reiter, 1937 VV: Jan Reiter N: Jan Libora S: Karel SteklýKarel Stavinoha K: Ferdinand Pečenka Hu: Josef Dobeš; archivní – Josef Dobeš: píseň Harmonika, Josef Dobeš: píseň Máminy oči, Josef Dobeš: píseň Pochod mládí, Josef Dobeš: píseň Milovala jsem jednoho zloděje T: Ladislav Brom Zp: Lenka PodhajskáLadislav Pešeksbor dětskýsborBetty Kysilková Arch: Alois Mecera St: Jan Kohout Zv: Josef Zora H: Jaroslav Vojta (dělník Pavelka), Hermína Vojtová (Pavelkova žena), Ladislav Pešek (Pepík, syn Pavelkových), Věra Petáková (Pepíkova sestra), Theodor Pištěk (stavitel Soldán), Zdeňka Baldová (Soldánova žena), Eva Gerová (Věra, dcera Soldánových), Jiří Koldovský (důlní inženýr Karel, Věřin bratr), Lenka Podhajská (květinářka Emča Hájová), Václav Trégl (Emčin dědeček), Jindřich Plachta (starý zloděj Bořivoj Bulín), Fanda Mrázek (Franta, Bulínův syn), František Kreuzmann (Ferdl, Frantův kumpán), Raoul Schránil (ředitel baru Müller), Adina Mandlová (Elsa, Müllerova přítelkyně), Ferenc Futurista (podnikatel Vorlíček), Jaroslav Marvan (podnikatel Pač), František Filipovský (Soldánův přítel), Ladislav Hemmer (finančník), Ota Motyčka (kasař), Siola Zelenka (kasař), Betty Kysilková (Bulínova sousedka), Alois Peterka (řidič nákladního vozu), Bedřich Vrbský (policejní komisař), Alois Dvorský (vetešník), Vladimír Hlavatý (mluvčí dělníků), Josef Kotalík (skladník), Jindřich Láznička (bankovní sluha u Pače a Vorlíčka), Richard Záhorský (nosič reklam), Břetislav Hrstka (majitel továrny na konzervy), František Černý (agent s konzervami), Emanuel Kovařík (dělník), Fráňa Vajner (dělník), Frank Rose-Růžička (dělník), Vladimír Smíchovský (dělník), Jaroslav Sadílek (dělník), Jaroslav Tryzna (dělník), Arnošt MirskýDušan Gerši Fo: 35 mm Ve: česká D: Reiter Pr: 16.04.1937 © Národní filmový archiv 
 
   Majitelé uhelného dolu, Vorlíček a Pač, zastavili těžbu uhlí. Mají nedostatek peněz a domnívají se, že zásoby uhlí jsou vyčerpány. Mnoho horníků přijde o práci a trpí nedostatkem. K nezaměstnaným patří i Pavelka. Jeho rodinu drží nad vodou syn Pepík, který hraje výborně na harmoniku. S přítelkyní Emčou hrají a zpívají na dvorcích činžáků. Jednou však o tento skromný výdělek přijdou, když starý zloděj Bulín Pepíkovu harmoniku rozbije. Inženýr Soldán, který je tichým společníkem majitelů dolu, věří, že v dole jsou další ložiska uhlí. Po marném úsilí získat peníze k obnovení těžby přesvědčí dělníky, aby nastoupili do práce bez nároku na mzdu. Horníci souhlasí, ale žádají alespoň jídlo pro sebe a své rodiny. Pepíkovi se náhodou podaří opatřit konzervy, které měly být zničeny. Odveze je do dolu, kde pak při práci s dynamitem utrpí těžké zranění. Majitelé dolu, kteří se obávají, že Soldán podle určitých dokumentů může prozradit jejich dřívější podvody, se snaží odvrátit horníky od nástupu do práce. Soldán s několika horníky však najde první balvany uhlí a důl je zachráněn. Pepík se uzdraví a od polepšeného Bulína dostane novou harmoniku.
   Vorlíček and Pač, owners of a coal mine, stop the mining of coal. They have insufficient funds and they believe the coal reserves to be exhausted. Many miners lose their jobs and suffer privations. One of the unemployed miners is Pavelka. His son Pepík, who is an excellent accordionist, keeps his family's head above water. He and his girlfriend Emča play and sing in the courtyards of apartment houses. One day, however, they lose these modest earnings when the old thief Bulín smashes Pepík's accordion. Engineer Soldán, who is a silent partner of the mine owners', believes that there are further deposits of coal in the mine. After futile attempts to obtain the money for the re-starting of extraction, he convinces the miners to take on the work without claims to wages. The miners agree, but they demand at least food for themselves and their families. By accident Pepík succeeds in procuring canned goods that should have been destroyed. He brings them to the mine where during dynamite work he suffers a serious injury. The owners of the mine, who fear that Soldán, on the evidence of certain documents, may reveal their former fraud, try to avert the miners from starting the job. But Soldán and several miners find the first chunk of coal and the mine is saved. Pepík recovers and from the