Golem  (Golem, The)
R: Julien Duvivier V: AB, 1936 VV: Josef Stein N: román Golem,Der, Jiří Voskovec: divadelní hra Golem, Jan Werich: divadelní hra Golem S: André-Paul AntoineJulien DuvivierJosef Kodíček AR: Walter Schorsch K: Jan StallichVáclav Vích Hu: Josef Kumok; archivní Nahr: Orchestr F.O.K. Arch: André AndrejevŠtěpán Kopecký St: Jiří Slavíček Zv: Bedřich Poledník H: Harry Baur (císař Rudolf II.), Roger Karl (komoří Lang), Ferdinand Hart (Golem), Charles Dorat (rabín Jakub), Germaine Aussey (komtesa Kateřina Stradová), Jany Holt (rabínova žena Rachel), Tania Doll (madame Benoitová, společnice Strad), Roger Duchesne (Trignac), Gaston Jacquet (šéf policie Bedřich), Raymond Aimos (Toussaint), Stanislav Neumann (Daniel), Karel Schleichert (alchymista), Walter Schorsch (dvorní šašek), Antonín Jirsa (kat), Jan Černý (hvězdář Keppler), Alfred Baštýř (kardinál), F.X. Mlejnek (katův pacholek), František Jerhot (katův pacholek), Marcel FalioRobert Ozanne Fo: 35 mm Ve: česká D: AB Pr: 14.02.1936 © Národní filmový archiv 
 
   Židovský učenec a rabín Löw kdysi vytvořil hliněného obra golema a oživil jej. Po Löwově smrti se golem stal pro utlačované židy symbolem záchrany před pogromy. Na dvoře císaře Rudolfa II. se komoří Lang snaží intrikami ovládnout císaře a získat moc. Potřebuje k tomu golema a proto jeho lidé při hledání vniknou do ghetta. Neváhají použít násilí a uvězní také mnoho židů včetně rabína Jakuba. Císařova milenka hraběnka Stradová chce překazit Langovy plány. Snaží se proto spojit s uvězněným Jakubem, který jediný ví, kde se golem nachází. Než se jí to podaří, Lang golema najde a oživí. Je jím však po právu potrestán za násilí na bezbranných lidech. Po osvobození vězňů učiní rabín Jakub tajné znamení a golem zmizí.
   The Jewish savant Rabbi Löw once created a giant man of clay, golem, and gave it life. After Rabbi Löw's death the golem became for the oppressed Jews a symbol of protection against pogroms. At the court of Emperor Rudolf II, chamberlain Lang tries through intrigues to control the Emperor and obtain power. To do this he needs the golem, and therefore his people make their way into the Jewish Ghetto to look for it. They do not hesitate to use force and they also imprison a number of Jews including Rabbi Jakub. The Emperor's lover, Countess Stradová, wants to obstruct Lang's plans. Thus she attempts to reach the imprisoned Rabbi Jakub, who is the only one who knows where the golem is to be found. Before she succeeds, Lang finds the golem and revivifies it. But it is he who is the one punished by the golem for his violence to a defenceless people. After the prisoners are freed Rabbi Jakub makes a secret sign and the golem disappears.