Gabriela  (Gabriela)
R: Miroslav J. Krňanský V: Nationalfilm, 1941 VV: Václav Dražil N: Vladimír Neff S: Vladimír NeffMiroslav J. Krňanský K: Václav Hanuš Hu: Jaroslav KřičkaMiloš Smatek; archivní – Ludwig van Beethoven: převzatá Sonáta cis moll (Měsíční svit), Antonín Dvořák: převzatá Předehra Karneval op.92 Nahr: Česká filharmonie Arch: Alois Mecera St: Marie Bourová Zv: Stanislav Vondraš H: Marie Glázrová (Gabriela Tuzarová), Karel Höger (pokladník Petr Tuzar, Gabrielin mu), Vladimír Leraus (dirigent Štěpán Tuzar, Petrův brat), Zdeňka Baldová (hospodyně u Tuzarů Žofka), Jiří Steimar (Štěpánův společník Michal), Marie Rosůlková (majitelka tiskárny Irena Šeborová), Jindřich Plachta (učitel hudby Kudrna), Vladimír Salač (student hudby Jindříšek), Theodor Pištěk (podvodný bankéř Palous), Josef Gruss (účetní Carda), František Filipovský (účetní František Kalista), Ada Dohnal (revizor účtů), Bohuš Záhorský (revizor účtů), F.X. Mlejnek (listonoš), Alois Dvorský (strojmistr), Karel Kolár (faktor v tiskárně Matoušek), Karel Máj (redaktor Marek), František Lašek (muž v kavárně), Miloš Šubrt (muž v kavárně), Slávka Rosenbergová (žena v kavárně), Emanuel Kovařík (zlodějíček), Antonín Jirsa (nosič), Vladimír Štros (recepční v hotelu), František Paul (hlídač na stavbě), Světla Svozilová (otravná paní na večírku), Ada Karlovský (host na večírku), Emma Kubalová (host na večírku), Bohumil Langer (host na večírku), Jaroslav Hladík (host na večírku), Josef Dvorský (host na večírku), Jiřina Hladíková (host na večírku), Hugo Huška (host na večírku), Milena Velíšková (posluchačka koncertu) Fo: 35 mm Ve: česká D: Nationalfilm Pr: 13.02.1942 © Národní filmový archiv 
 
   Gabriela Tuzarová svého muže Petra stále velice miluje, přestože on k ní ochladl. Petr je účetním v tiskárně. Tajně spekuluje na burze a udržuje vztah s majitelkou podniku Šeborovou. Prospekuloval Gabrielino věno i třicet tisíc korun, které si půjčil z podnikové pokladny. Do Prahy přijede slavný dirigent Štěpán Tuzar, Petrův bratr. Štěpán je Gabrielou okouzlen. V tiskárně se chystá revize pokladny. Petr, který bratrovi celý život závidí úspěchy, požádá Štěpána o peníze a on se pro svoji lásku ke Gabriele odhodlá Petrovi vypomoci. Petr se rozhodne rozvést a sňatkem s paní Šeborovou získat podíl na tiskárně. Oznámí Gabriele své rozhodnutí ve chvíli, kdy se mladá žena zřekla Štěpánovy lásky. Zoufalá Gabriela si připraví jed a napíše dopis na rozloučenou. Petr se však vzpamatuje a kajícně se vrací domů. Omylem vypije připravený jed a je odvezen do nemocnice. V průběhu léčení si znovu uvědomí hodnotu Gabrielina charakteru a její lásky.
   Gabriela Tuzarová is still deeply in love with her husband Petr despite the fact that he has turned cold to her. Petr is an accountant in a printing house and secretly speculates on the stock exchange. He maintains a relationship with the proprietress of the firm, Ms. Šeborová. He loses Gabriela's dowry through speculating, borrows 30,000 crowns from the firm's funds and even loses this. The famous maestro Štěpán Tuzar, Petr's brother, comes to Prague. He is enchanted with Gabriela. There is going to be an audit of the accounts at the printing house. Petr, who has envied his brother's success his whole life, controls himself and asks him for some money. For his love for Gabriela Štěpán resolves to help out his brother. Petr decides to divorce his wife and through marriage with Ms. Šeborová acquire a share in the printing house. He notifies Gabriela of his decision at the moment the young woman has renounced Štěpán's love. The desperate Gabriela prepares to poison herself and writes a farewell letter. Petr, however, recovers his senses and contritely returns home. By mistake he drinks the prepared poison and is carried off to the hospital. In the course of being treated he once again realizes the value of Gabriela's character and her love.