Funebrák  (Undertaker, The)
R: Karel Lamač V: Elekta, 1932 VV: Ladislav Kolda N: divadelní hra Už mou milou; Buffiel dr. S: Václav Wasserman K: Otto HellerJan Stallich Hu: Eman FialaJaroslav Mottl; archivní – Eman Fiala: píseň Ta naše kolej je samej volej, píseň Už mou milou do kostela vedou, píseň Mnoga ljeta, píseň Rizoto picollo (italská píseň), píseň Mademoiselle la sardele (francouzská píseň), píseň O.k. football kastrol (anglická píseň), píseň Tyrolské Alpy miluji (německá píseň), píseň Maharádža (indická píseň), píseň Hruška, tužka, puška (ruská píseň), píseň Magyár rembér (maďarská píseň), píseň Hohenlohe Hohenlohe T: Jaroslav Mottl Zp: SetleřisborVlasta BurianDalibor PtákJan RichterLadislav Kolda Arch: Heinz FenchelHanuš Gödert St: Antonín Zelenka Zv: Helmuth NeumannJosef Zora H: Vlasta Burian (zaměstnanec pohřebního ústavu Plet), Josef Rovenský (dědeček Boleslav Hnipírdo), Theodor Pištěk (vrchní železniční rada Klapka), Růžena Šlemrová (nevěsta Anna Plicová), Betty Kysilková (teta Františka Plicová), Jan Sviták (řidič Franz, milenec Anny Plicové), Čeněk Šlégl (ženich Anny Plicové), Lída Baarová (Rozmarová), Martin Frič (kancelista na inspektorátu drah), Milka Balek-Brodská (švagrová paní Plicové), Radola Renský (syn švagrové), Jan Richter (inspektor drah Jahn), Jarmila Svatá (družička na svatbě), Jan W. Speerger (právník, Hnipírdův synovec), Viktor Nejedlý (majitel pohřebního ústavu Lux), Jaroslav Marvan (otec svedené dcery), Emil Dlesk (otec dívky svedené ve vlaku), Václav Menger (švagr paní Plicové), Antonín Jirsa (švagr paní Plicové Jarda), Mario Karas (host na svatbě), Jindřich Edl (host na svatbě), Němec Karel (2) (strážník), Dalibor Pták (klavírista na svatbě), Alfred Baštýř (raněný po srážce vlaků), Ferry Seidl (pokladník na inspektorátu drah), Ladislav Kolda (likvidátor na inspektorátu drah), Ladislav Hemmer (muž v čekárně inspektorátu drah), Karel Postranecký (muž v čekárně inspektorátu drah) Fo: 35 mm Ve: česká D: Elekta Pr: 10.06.1932 © Národní filmový archiv 
 
   Zaměstnanec pohřebního ústavu Pleticha telefonuje svému nadřízenému. Přeslechne, že má koupit svatební dar a dopravit jej šéfově příbuzné. Na udanou adresu se proto vypraví zorganizovat pohřeb. Když se omyl vysvětlí, Pleticha na oplátku za pohoštění předvede svatebním hostům tance a písně různých národů. Jeden z hostů, dědeček Boleslav Hnipírdo, zažil při cestě do Prahy srážku vlaků u Vrňan. Protože se mu nic nestalo, nechce ani žádat bolestné. Pleticha toho využije a se zavázanou nohou se vypraví na ředitelství drah. Vydává se za Hnipírda a je ohledně své cesty podrobně vyslýchán. Díky své užvaněnosti na sebe mimo jiné prozradí, že naskočil do jedoucího vlaku, jel na černo, plival na okno a utrhl záchrannou brzdu. Nakonec je mu vypočteno bolestné a za přestupky vyměřena pokuta. Ta převyšuje bolestné o čtyři sta korun.
   Pleticha, the employee of a funeral parlour, telephones his superior. He mishears that he is supposed to buy a wedding present and convey it to the boss's relative. Therefore, at the given address he sets out to organize a funeral. When the mistake is cleared up, Pleticha in return for the hospitality performs for the wedding guests the songs and dances of various nations. One of the guests, uncle Boleslav Hnipírdo, has experienced a train collision on the way to Prague at Vrňany. Because nothing happened to him he does not want to demand any compensation for damages. Pleticha makes use of this information and with a bandaged leg he sets off for the main offices of the railway. He poses as Hnipírdo and is questioned closely regarding his journey. Owing to his prattling to himself, he reveals, among other things, that he jumped into the running train, rode as a stowaway, spit at the window, and pulled the emergency brake. In the end compensation is worked out for him and he is assessed a fine for the offence, which exceeds the compensation for damages by four hundred crowns.