Fridolínovo tajemství  (Fridolín's Secret)
R: Josef Kokeisl V: Filmindustrie, 1931 H: Roman Roda-Růžička (Fridolín), Zdena Listová (Mici) Fo: 35 mm Ve: česká © Národní filmový archiv 
 
   Pokrývač Fridolín se na stavbě seznámí s dívkou z protějšího domu. Nabídne jí salám a pozve ji na schůzku. Na kole s přívěsem vyjede s dívkou na výlet do přírody, kde společně posvačí lahodný salám. Při návratu se přívěs s dívkou od kola odpojil, což Fridolín ani nezpozoroval. Dívku dopraví do města na kole jiný muž. Mezi ním a Fridolínem pak dojde k hádce, která vzbudí pozornost strážníka. Dívka se lekne a uteče domů. V noci má sen o uzeninách a hned ráno se vydá za Fridolínem do práce. Najde ho v okamžiku, kdy Fridolín dává ochutnat salám svým kolegům. Na dívku tedy nezbylo, ale Fridolín ji odvede do prodejny uzenářského družstva z Aše, kde nakoupí, co její srdce i žaludek ráčí.
   Roofer Fridolín meets on a building a young girl from the house opposite. He offers her salami and invites her to a rendezvous. On a bicycle with a trailer he sets out with the girl on an excursion to the countryside where together they snack on delicious salami. On the trip back the trailer with the girl in it becomes uncoupled from the bicycle, which Fridolín does not even notice. The girl is transported into town on the bicycle of another man. An argument erupts between him and Fridolín, which arouses the attention of the constable. The girl takes fright and runs home. At night she dreams of smoked meats and first thing in the morning she goes off after Fridolín at work. She finds him the moment Fridolín is giving his colleagues a taste of his salami. So there was none left for the girl, but Fridolín takes her to the shop of the Smoked Meats Cooperative of Aš, where he purchases what her heart and stomach desire.