Falešná kočička  (False Pussycat, The)
R: Vladimír Slavínský V: Elekta, 1937 VV: Josef Stein N: divadelní hra Falešná kočička S: Karel MelíšekVladimír Slavínský AR: Antonín Kubový K: Jan Roth Hu: Josef Stelibský; archivní – Josef Stelibský: píseň Falešná kočičko, Josef Stelibský: píseň Kdyby tak Pán Bůh dal T: Karel MelíšekVladimír Slavínský Zp: Věra FerbasovásborFerbasová Věra [dab]Oldřich Nový Arch: Štěpán Kopecký St: Antonín Zelenka Zv: Josef Zora H: Věra Ferbasová (Míla Janotová), Karel Jičínský (továrník Janota, Mílin otec), Oldřich Nový (MUDr.Vladimír Přelouč), Antonie Nedošinská (hospodyně Amálka), František Krištof-Veselý (tenisový šampion Petr Chládek), Jára Kohout (Vendelín Pleticha), Lída Sudová (kartářka), Fanča Foltová (sestra v sanatoriu), Iža Lechnýřová (děvče z periferie), Jindra Hermanová (pacientka MUDr.Přelouče Hilda Klím), Antonín Brych (harmonikář), Alois Dvorský (vetešník), Oldřich Kovář (zpěvák z periferie), Jindřich Láznička (hospodský), Alois Peterka (lékař v sanatoriu), Jan W. Speerger (kasař Ferda), Fráňa Vajner (posluha), Emanuel Kovařík (frajer z periferie), F.X. Mlejnek (obyvatel periferie), Marie Popelková (obyvatelka periferie), Slávka Doležalová (Ferdova dívka), Růžena Pokorná (obyvatelka periferie), František Haller (obyvatelka periferie), Nita Romanečová (obyvatelka periferie), Josef Kotalík (policejní inspektor Šplíchal), Jiří Hron (lékař v sanatoriu), Marie Oliaková (starší pacientka) Fo: 35 mm Ve: česká D: Elekta Pr: 06.08.1937 © Národní filmový archiv 
 
   MUDr. Přeloučovi předpoví kartářka, že se ožení s třetím chudým děvčetem, které potká. Míle, dceři továrníka Janoty, se doktor líbí a s pomocí jeho hospodyně Amálky se v přestrojení za chudou prodavačku tkaniček vloudí do jeho domácnosti. Na svou roli se nejdříve připraví obhlídkou periferie, kde se seznámí s Vendelínem Pletichou, jenž se stane jejím průvodcem po tamních hospodách a učitelem lidové řeči. Dr. Přelouč je chudou, nevzdělanou dívkou nadšen a snaží se ji učit základům společenského chování i spisovné mluvě. To vše až do okamžiku, kdy zjistí, že ho Míla podvedla a že ani Pleticha není jejím otcem, za něhož ho vydávala. Doktorův nejbližší přítel Chládek, známý sportovec a idol dívčích srdcí, se dozví, že Míla je dcerou továrníka, a uchází se o její ruku. Tím však vzbudí žárlivost dr. Přelouče, který si uvědomí, že dívku opravdu miluje a ožení se s ní.
   A fortune-teller forecasts for Dr. Přelouč that he will marry the third poverty-stricken little girl he meets. Míla, the daughter of factory owner Janota, likes the doctor and with the aid of his housekeeper Amálka she insinuates herself into his household in the disguise of a poor seller of shoe-laces. She has prepared for her role beforehand by surveying the outskirts of the city where she met Vendelín Pleticha, who became her guide to the local pubs and teacher of the people's speech. Dr. Přelouč is inspired by the poor, uneducated girl and tries to teach her the rudiments of societal behaviour, even literary language. Everything goes along until the moment he finds out that Míla is tricking him and that Pleticha is not the father she has passed him off to be. The doctor's closest friend Chládek, a well-known sportsman and the idol of young girl's hearts, learns that Míla is the daughter of an industrialist and he proposes to her. This, however, has aroused the jealousy of Dr. Přelouč, who realizes that he really does love the young woman and marries her.