Extase  (Ecstasy)
R: Gustav Machatý V: Machatý Gustav/Elekta, 1932 VV: František Horký N: Gustav MachatýFrantišek Horký S: Gustav MachatýFrantišek Horký AR: Alexander Hackenschmied K: Jan Stallich Hu: Giuseppe Becce Arch: Bohumil Heš St: Antonín Zelenka Zv: Josef Zora Akom: František Halas H: Hedy Kiesler (Eva), Aribert Mog (stavební inženýr Adam), Zvonimir Rogoz (Emil Jerman, Evin manžel), Leopold Kramer (Evin otec), Karel Mácha-Kuča (advokát), Jiřina Steimarová (písařka na stroji), Jan Sviták (tanečník na barrandovské terase), Eduard Šlégl (člověk ve venkovské hospodě), Antonín Kubový (člověk ve venkovské hospodě), Štěpničková Jiřina [dab] (hlas Evy v české verzi), Boháč Ladislav [dab] (hlas Adama v české verzi), Vrbský Bedřich [dab] (hlas Evina otce v české verzi) Fo: 35 mm Ve: česká D: Slavia-film Pr: 20.01.1933 © Národní filmový archiv 
 
   Eva, dcera velkostatkáře, se provdá za zámožného, ale o mnoho let staršího Emila Jermana. Již po návratu ze svatebního obřadu do luxusního pražského bytu pozná svůj omyl: manžel o ni jako o ženu nejeví žádný zájem. Senzitivní dívka trpí jeho chladem a staromládeneckým puntičkářstvím natolik, že se vrátí na otcův statek a požádá o rozvod pro nepřekonatelný odpor. Při koupání v rybníce se Eva seznámí s mladým stavebním inženýrem Adamem, pracujícím nedaleko na stavbě silnice. Muž je pravým opakem jejího manžela: vyhlíží sice robustně, ale chová se něžně. Za noční bouře jde dívka za ním do jeho domku a stane se jeho milenkou. Teprve nyní pozná milostnou rozkoš. Manžel dostane zprávu od soudu a rozjede se za Evou, k návratu ji však přesvědčuje marně. Na zpáteční cestě potká Adama a pochopí, o koho jde. Oba muži se zdrží ve venkovském hostinci, kam za Adamem přijede Eva. Manžel spáchá ve svém pokoji sebevraždu. Jeho smrt se postaví mezi milence, Adam se vrací k práci, Eva porodí dítě.
   Eva, the daughter of a landowner, marries the well-off but many years older Emil Jerman. Upon returning from the marriage ceremony to their luxurious Prague apartment she realizes her mistake: her husband shows no interest in her as a woman. The sensitive girl suffers from his cold and bachelor's meticulousness so much that she returns to her father's estate and requests a divorce on grounds of insuperable revulsion. While bathing in the pond Eva meets Adam, a young civil engineer working close by on a highway construction site. The man is the exact opposite of her husband: though he looks robust, he acts gently. During a night-time storm Eva goes after him to his house and becomes his lover. Only now does she know the passion of love. Her husband receives a court dispatch and sets off after Eva and beseeches her, to no avail, to return. On the way back he comes across Adam and realizes who he is. Both men are staying in a village inn where Eva comes to visit Adam. The husband commits suicide in his room. His death comes between the lovers. Adam returns to his work, Eva gives birth to a child.