Eva tropí hlouposti  (Eva Fools Around)
R: Martin Frič V: Lucernafilm, 1939 VV: Jan Sinnreich N: román Eva tropí hlouposti S: Vladimír Peroutka K: Václav Hanuš Hu: Kamil BěhounekJiří Traxler; archivní – Georges Bizet: převzatá Carmen (Toreadore smělý), Kamil Běhounek: píseň Má láska je jazz, Kamil Běhounek: píseň Hrály dudy, Jiří Traxler: píseň Kolem nás hvězdy planou, píseň Hej hou, hej hou Nahr: Orchestr F.O.K. Zp: Oldřich Nový Arch: Jan Zázvorka St: Jan Kohout Zv: Josef Zora H: Nataša Gollová (Eva Norová alias Eva Norbertová), Oldřich Nový (Michal, Evin bratr, al.hrabě Johny), Zdeňka Baldová (Pavlína Norová, zvaná teta Pa), Ella Nollová (služka u Norů Klotylda), Gustav Hilmar (továrník Tomáš Záhorský), Marta Májová (Emilie, Záhorského žena), Jiřina Sedláčková (Eliška, Záhorských dcera), Josef Gruss (Zdeněk Kolář, Eliščin ctitel), Raoul Schránil (dr.Jiří Novotný al.tajemník Jiří K), Bolek Prchal (sluha u Záhorských Jan) Fo: 35 mm Ve: česká D: Lucernafilm Pr: 10.11.1939 © Národní filmový archiv 
 
   Michal Nor se po letech v cizině vrací domů k tetě Pa a sestře Evě, která právě přijela z penzionátu. Teta bude mít narozeniny a Eva ví, že touží po návodu na vypěstování odrůdy růže, kterou vyšlechtil tetin soused, továrník Záhorský. Teta však se sousedy nevychází, a tak si temperamentní Eva usmyslí návod ukrást a pronikne k Záhorským jako sekretářka. V domě se náhodou ocitne také Michal, který se vydává za anglického hraběte, aby dceru Záhorských Elišku ochránil před nechtěnými zásnubami s nemotorným Zdeňkem. Domu vládne pevnou rukou paní Záhorská, která má na svědomí jeden nesprávný čin: odmítla své známé vrátit náramek, který si u ní na čas nechala jako zástavu za půjčku. Proto u Záhorských také pracuje Jiří Kučera, syn oné ženy, který se snaží rodinný šperk získat zpět. V domě je tedy velký zmatek, ale nakonec rázně zasáhne pan Záhorský. Svou ženu přinutí vrátit šperk a Michal se může ucházet o Elišku. Eva získala Jiřího srdce a návod na pěstování Záhorské růže.
   After many years abroad Michal Nor returns home to his aunt Pa and his sister Eva, who has just arrived from boarding school. The aunt has a birthday coming up and Eva knows that she would really like instructions for growing a variety of rose that her neighbour, factory owner Záhorský, has cultivated. But the aunt is not on good terms with the neighbours and so the vivacious Eva, with her mind set on stealing the instructions, infiltrates the Záhorský's as a secretary. In the house she by chance comes face to face with Michal who is posing as an English earl to save Záhorský's daughter Eliška from an unwanted engagement with the clumsy Zdeněk. The home is under the strong hand of Mrs. Záhorský, who has on her conscience one improper deed: she refused to return a friend her bracelet that her friend had left with her for a time as collateral on a loan. For this reason Jiří Kučera, the son of this woman, is also working at the Záhorský's, trying to regain the family jewel. So there is a great deal of confusion in the house, but eventually everything is cleared up. In the end Mr. Záhorský intervenes resolutely. He compels his wife to return the jewel, Michal gets gets Eliška, Eva wins Jiří's heart and aunt Pa now has the instructions on how to grow the Záhorský's rose.