Dvojí život  (Double Life)
R: Václav Kubásek V: Grafo, 1939 VV: Václav Dražil N: román Dvojí život S: Václav Kubásek AR: Václav ŠtrupJosef Mach K: Ferdinand Pečenka Hu: Jiří Srnka; archivní – Jiří Srnka: píseň Život je krátký Zp: Míla Spazierová-Hezká Arch: Alois Mecera St: Marie Bourová Zv: František Pilát H: Bolek Prchal (šafář Dražil), Slávka Rosenbergová (Dražilova žena), Marie Glázrová (Žofka, starší dcera Dražilových), Drahomíra Hůrková (Jiřina, mladší dcera Dražilových), František Kreuzmann (ředitel František Remeš), Hermína Vojtová (Svobodová, teta sester Dražilových), Karel Černý (velkostatkář Josef Remeš, bratr Fr), Růžena Šlemrová (Kitty, žena Josefa Remeše), Jiří Dohnal (Jarka, syn velkostatkáře Remeše), Gustav Nezval (nezaměstnaný malíř pokojů Rudolf S), Míla Pačová (Seidlová, Slabova bytná a společni), Vilém Pfeiffer (zámečník Jan Rokyta), Anna Letenská (Staňková, Slabova přítelkyně), Vladimír Řepa (karbaník Staněk, Slabův přítel), Fanda Mrázek (Rudolfův kumpán), Ladislav Janeček (karbaník Fryček, Slabův přítel), Ota Motyčka (karbaník Vinař, Slabův přítel), Jan Černý (policejní komisař), Darja Hajská (vedoucí prádelny), Julius Baťha (strážmistr), Ladislav Kulhánek (učitel hudby), Emanuel Kovařík (vrchní v kavárně), Marie Nademlejnská (Žofčina bytná), Elsa Vetešníková (animírka), Marie Blažková (panímáma Lázničková), Míla Spazierová-Hezká (zpěvačka v kavárně), Antonín Jirsa (host v kavárně) Fo: 35 mm Ve: česká D: Moldavia Pr: 25.08.1939 © Národní filmový archiv 
 
   Žofka, dcera šafáře Dražila, odjíždí do Prahy. Najde si práci a chce žít samostatně, je ale rozhodnuta později se vrátit do vsi a vdát se za zámečníka Jana Rokytu, který ji miluje. Její sestra Jiřina miluje syna statkáře Remeše, Jaroslava. Remešovi s jeho vztahem k Jiřině nesouhlasí, pouze strýc František, ředitel pražské továrny, je lásce synovce nakloněn. Vezme proto Jiřinu k sobě a chce jí dát vzdělání. Žofka se v Praze zaplete s podvodníkem Rudolfem Slabou, který se chce jejím prostřednictvím seznámit s ředitelem Remešem. Pak se mu to ale podaří pomocí lsti i bez Žofčina přispění. Žofka Remeše varuje, že ho chce Slaba oloupit, nakonec však Slabu před policií kryje. Slaba by se rád před Žofkou očistil a začal společně s ní nový život. Není toho však již schopen a končí sebevraždou. Ředitel Remeš pozná, že Žofce křivdil, a podaří se mu vše urovnat. Rokyta odpustí Žofce její poklesek a Jiřina nakonec získá přízeň Jaroslavových rodičů, kteří svolí ke svatbě.
   Žofka, daughter of the steward Dražil, moves to Prague. She finds work and wants to live independently but she resolves to return to her village and marry the locksmith Jan Rokyta who loves her. Her sister Jiřina loves the son of the landowner Remeš, Jaroslav. Remešs do not approve of Jaroslav's relationship with Jiřina. Only uncle František, manager of a Prague factory, approves of it. He therefore takes Jiřina under his wing with the idea of giving her an education. In Prague Žofka gets involved with Rudolf Slaba, a crook who is interested in getting to know the manager Remeš through her. Eventually he manages to meet him through his own guile, not via Žofka. Žofka warns Remeš that Slaba will rob him, but she ends up hiding Slaba from the police. Slaba would like to improve his standing in Žofka's eyes and start a new life with her. But he is no longer capable of this and commits suicide. Remeš realises he did Žofka wrong but he manages to make amends. Rokyta forgives Žofka her little misdemeanour, and Jiřina finally wins the consent of Jaroslav's parents to the idea of marriage.