Důvod k rozvodu [německá verze]  (Grounds for Divorce [German version])
R: Karel Lamač V: Moldavia/Ondra-Lamac-Film, 1937 N: divadelní hra Spieler,Der S: Aldo von PinelliVáclav Wasserman K: Ferdinand Pečenka Hu: Jára Beneš; archivní – Jára Benešpíseň T: Aldo von Pinelli Arch: Štěpán Kopecký St: Ervín Drexler H: Anny Ondráková (Anny Stromová), Paul Hörbiger (hudební skladatel Toni Bernhof), Ruth Eweler (Alice, Toniho žena), Jack Trevor (Ralph Fenton), Hans Volker (justiční rada Werkmann), Robert Dorsay (úředník Spargel), Raoul Schránil (Grimm), Theodor Pištěk (exekutor), Ferenc FuturistaEliška PleyováJan W. Speerger Fo: 35 mm Ve: německá D: Moldavia Pr: 17.08.1937 © Národní filmový archiv 
 
   Hudební skladatel Pavel Bertl je opilec a karbaník, který během několika let stačil prohýřit téměř celý rodinný majetek. Advokát Werner sleduje nešťastný život Pavlovy ženy Heleny a doporučí jí rozvod. Helena však Pavla stále miluje a odmítne. Werner proto přesvědčí Pavla, aby na Helenu nastražili léčku, která by dokázala Pavlovu nevěru. Využijí k tomu Annu Plavcovou, dívku, s níž se Helena seznámila v zastavárně, kde nabízela svůj poslední šperk. Anna s Pavlem odjedou společně do hor a s nimi také Špargl, který má dvojici vyfotografovat v kompromitující situaci. Šparglovi se úkol podaří a fotografie splní svůj účel. Helena se s Pavlem rozvede. Pro Annu celá záležitost končí neblaze - rozchodem s milovaným mužem, iluzionistou Skálou. Po rozvodu Anna Heleně přizná, že fotografie je vlastně podvod, neboť k žádné nevěře nedošlo. Helena Pavlovi odpustí a také Skála pochopí, že ho Anna nezradila. Obě dvojice se rozhodnou pro sňatek.
   Composer Pavel Bertl is a drunkard and gambler who manages over a few years to gamble away all the family property. Werner, a lawyer, follows the unhappy life of Pavel's wife Helena and suggests she get a divorce. Helena, however, still loves Pavel and refuses. Werner thus convinces Pavel to set a trap for Helena which would prove Pavel's infidelity. They involve Anna Plavcová in their plans, a girl Helena had got to know at the pawnbrokers when the latter was pawning her last piece of jewellery. Anna and Pavel go off to the mountains together accompanied by Špargl who is to photograph them in a compromising situation. Špargl does his job and the photograph fulfils its aim. Helena divorces Pavel. The whole affair ends badly for Anna, whose boyfriend, the illusionist Skála, leaves her as well. After the divorce, Anna confesses to Helena that the photograph was a set-up and that Pavel had not been unfaithful to her. Helena forgives Pavel and Skála also realises that Anna had not betrayed him. Both couples then begin making wedding plans.