Dům za městem  (House Outside Town)
R: Walter Sent V: Ludvík,Guba, 1942 N: Walter Sent S: Walter Sent K: Jaroslav TuzarBohumil Vích Hu: Kratochvíl Jiří (hudba) St: Fiala Jindřich (2) H: Antonín Jedlička (napravený mladík), Jindřich Fiala (mistr odborného výcviku) Fo: 35 mm Ve: česká D: Lucernafilm © Národní filmový archiv 
 
   Dospívající chlapec se potuluje po ulicích. Pokusí se ukrást kolo a je zadržen policistou. Od soudu je odvezen do výchovného ústavu. V noci se pokusí utéct. Dostane se však do skleníku, kde ho okouzlí kvetoucí rostliny. Tajně se vrátí zpět. Má možnost se vyučit krejčím, truhlářem, opravářem obuvi a podobně. Vybere si však zahradnickou práci. Po čase získává výuční list, což mu umožní novou a lepší budoucnost.
   An adolescent boy is roaming the streets. He tries to steal a bicycle and is arrested by a policeman. He is taken from the court to an institute of correction. At night he tries to escape, but winds up in a greenhouse where the flowering plants fascinate him. He creeps back into the institute. He has the opportunity to learn tailoring, cabinet making, shoe repairing and other crafts. He chooses gardening. After some time he is awarded a certificate of proficiency, which will allow him a new and better future.