Ducháček to zařídí  (Ducháček Will Fix It)
R: Karel Lamač V: Metropolitan, 1938 VV: Václav Dražil S: Václav Wasserman AR: František UrbánekJindřich AdolfVratislav Innemann K: Otto Heller Hu: Eman Fiala; archivní – Eman Fiala: píseň Kdo ví Nahr: Orchestr F.O.K. Zp: František Krištof-Veselý Arch: Jan Zázvorka St: Ervín Drexler Zv: Josef Zora H: Vlasta Burian (ředitel kanceláře Jan Damián Duchá), Ladislav Hemmer (advokát JUDr.Jiří Faukner, Ducháčk), Milada Gampeová (vdova po admirálovi Alžběta z Risp), Karel Máj (student agronomie Ervín, Alžbětin), Adina Mandlová (Julie, Alžbětina dcera), Čeněk Šlégl (Quido Krištofovič,korv.kap.,otec A), Jaroslav Marvan (advokát baron Kurt Bertrand), Jiřina Sedláčková (Helena, dcera barona Bertranda), Václav Trégl (rozvoduchtivý manžel Jan Rabas), Marie Blažková (Brigita, Rabasova žena), Theodor Pištěk (bankéř Ignác Zamoski), Karel Postranecký (komorník Vilém), Němec Karel (2) (kastelán Dudek), Milka Balek-Brodská (sekretářka u Fauknera), Ferdinand Jarkovský (koncipient Kolomazník), Václav Menger (věřitel Rispaldiců), Josef Oliak (věřitel Rispaldiců), Vladimír Pospíšil-Born (věřitel Rispaldiců), Alois Dvorský (klient Josef Zmok), Elsa Vetešníková (Tuci, Rabasova milenka), Jičínský Karel [dab] (hlas čtoucí úvodní titulky) Fo: 35 mm Ve: česká D: Metropolitan Pr: 03.06.1938 © Národní filmový archiv 
 
   Pan Ducháček vede svérázným, leč naprosto oddaným způsobem advokátní kancelář JUDr. Fauknera. Kancelář spravuje finanční záležitosti rodiny Rispaldiců. Členové rodiny se ke svému advokátovi Fauknerovi chovají povýšeně, kromě dcery Julie, která ho tajně miluje. Nikdo kromě Ducháčka neví, že rozhazovačná rodina nemá už žádné peníze a že ji dotuje JUDr. Faukner, neboť rovněž tajně miluje Julii. Ducháček neváhá pracovat celou noc, aby vyčíslil svému nadřízeném vše, co mu rodina Rispaldiců dluží. Julie na nátlak své matky odmítne advokátovu nabídku k sňatku, i když se mu přizná ke své lásce. Zamilovaný Faukner, který je sám finančně na dně, donutí Ducháčka, aby sehnal dvacet pět tisíc korun na vyplacení směnky, kterou podvodně podepsal Juliin bratr. Na zámku Rispaldiců chystá Ducháček aukci, která má zaopatřit rodině peníze na dluhy. Přichází bankéř Zamoski, který je největším věřitelem rodiny Rispaldiců. Rafinovaný Ducháček ho donutí trikem k přiznání, že směnka, kterou měl před lety podepsat již zesnulý admirál Rispaldic, je falešná. Tak se rodina dostává z finanční tísně. Vděční příbuzní již nic nenamítají proti sňatku JUDr. Fauknera a Julie z Rispaldiců.
   Mr Ducháček runs the law firm JUDr. Faukner in an eccentric, but thoroughly committed way. The firm is administering financial matters for the Rispaldic family. The members of this aristocratic family are all condescending towards their lawyer Faukner except for the daughter Julie, who is secretly in love with him. Nobody but Ducháček knows that the profligate family has no money left and that JUDr. Faukner is privately subsidising them because he loves Julie. Ducháček does not hesitate to work through the night to enumerate to his boss all the debts the family Rispaldic has. Under pressure from her mother Julie turns down the lawyer's marriage proposal, although she does admit she loves him. Faukner who is now out of money himself makes Ducháček to come up with 25,000 crowns himself to pay off a bill of exchange that Julie's brother fraudulently signed. Ducháček prepares an auction at the Rispaldics' manor house to raise the funds the family needs to pay off its debts. The banker Zamoski arrives, one of the Rispaldics' biggest creditors. The wily Ducháček makes Zamoski concede that a bill of exchange that the late admiral Rispaldic had allegedly signed years earlier is in fact a fake. The family thereby gets out of financial straits. The grateful family now has nothing against J