Druhá směna  (Second Shift)
R: Martin Frič V: Elekta, 1940 VV: Jan Sinnreich N: Jan Drda S: Karel SteklýKarel BarochVilém Werner K: Jaroslav Blažek AK: Jaromír Holpuch Hu: Miloš Smatek; archivní – Miloš Smatek: píseň Zdař Bůh, zdař Bůh Dir: Otakar Pařík T: Josef Hora Zp: sbor Arch: Jan Zázvorka St: Jan Kohout Zv: Stanislav Vondraš H: Zdeněk Štěpánek (vrchní inženýr Jiří Gregor), Vlasta Fabianová (Marie, Gregorova žena), Jaroslav Vojta (železničář Josef Kalina, Mariin ot), Ladislav Boháč (ing.Petr Lukáš), Vilém Pfeiffer (ing.K.Balcar), L.H. Struna (havíř Solar), Jindřich Plachta (havíř Jančar), Eman Fiala (havíř Obešlo), Bolek Prchal (havíř Mráček), Jan W. Speerger (havíř Prokeš), Miroslav Svoboda (důlní zedník Václav Machuta), Vladimír Salač (Frantík, Jančarův syn), Karel Dostal (předseda senátu), Miloš Nedbal (státní návladní), Bohuš Záhorský (obhájce), František Kreuzmann (vyšetřující soudce), Karel Černý (MUDr.Jan Václavík, primář nemocnic), František Roland (strážmistr četnictva), Vítězslav Boček (četnický praporčík), Karel Postranecký (četník Drtina), Karel Beníško (četník), Jaroslav Orlický (četník), Alois Dvorský (lampář Josef Škoula), Vladimír Smíchovský (důlní), Věkoslav Satoria (soudní stráž), Jarmila Holmová (písařka u advokáta), Ladislav Kulhánek (lékař v nemocnici) Fo: 35 mm Ve: česká D: Elekta Pr: 20.12.1940 © Národní filmový archiv 
 
   Vrchní inženýr Jiří Gregor žije se svou ženou Marií v kraji uhelných dolů. Jejich častým hostem je ing. Petr Lukáš, přítel Jiřího. Jednou však Petr využije Gregorovy nepřítomnosti a vyzná Marii lásku. Když se ji pokusí obejmout, objeví se Jiří. Marie přísahá, že Petrovy city nesdílí. Druhého dne Jiří sfárá do dolu a setká se zde s Petrem. Pohrozí mu smrtí, pokud bude ještě jeho ženu obtěžovat. Vtom se ozve výbuch a Lukáš odejde do hořící štoly se záchrannou četou. Ta se pak vrátí bez něho. Gregor nařídí zedníkům, aby zazdili štolu, ve které Lukáš zmizel, protože požár je nutno lokalizovat. Když neuposlechnou, zazdí ji sám. Na příkaz vyšetřujícího soudce je však za své počínání zatčen. U soudu je mu předložen dopis, zdánlivě dokazující Petrův poměr s Marií, a zoufalý Jiří se přizná, že Petra zabil. Marie se nervově zhroutí a v horečce neustále volá, že Petr žije. Ten se skutečně objeví v soudní síni. Jiří je propuštěn a oba muži se smíří.
   Chief engineer Jiří Gregor and his wife Marie live in a coal-mining area. Jiří's friend, Petr Lukáš, is a frequent guest of theirs. One day Petr takes advantage of Jiří's absence to tell Marie he is in love with her. Just as he is trying to embrace her Jiří appears. Marie swears she does not share Petr's feelings. The next day Jiří goes down into the mine and meets Petr, whom he threatens to kill if he ever bothers his wife again. Then there is an explosion. Petr goes into the burning gallery with a rescue team. The team comes back without him. Gregor orders that the gallery be walled off to contain the fire. When the builders refuse to do as he says, Gregor builds the wall himself. The accident investigator orders the arrest of Jiří for what he has done. In the accident tribunal a letter is presented that appears to prove Petr had an affair with Marie. Jiří, in despair, admits to killing Petr. Marie has a nervous breakdown and in her feverish state calls out repeatedly that Petr is still alive. Petr then actually appears in the court room. Jiří is acquitted and the two men are reconciled.