Dobře situovaný pán  (Well-Placed Man, A)
R: Miroslav Cikán V: Nationalfilm, 1939 VV: Karel Feix N: Olga Scheinpflugová S: Karel Melíšek K: Jaroslav Tuzar Hu: Josef Stelibský; archivní – Josef Stelibský: píseň Píseň (Každý má právo na kousek štěstí), Josef Stelibský: píseň Indiánská píseň (Tak málo nám k naší lásce stačí) T: Karel Melíšek Zp: Ladislav PešekR.A. Strejka Arch: Jan Zázvorka St: Marie Bourová Zv: Emanuel Formánek H: Jaroslav Marvan (starožitník Rudolf Samek), Antonie Nedošinská (hospodyně Karolina Kovářová/indián), Věra Ferbasová (Máňa, dcera Kovářové/indiánka ve s), Jindřich Plachta (sluha u Samka Vojtíšek), Vlasta Hrubá (Ada), Ladislav Pešek (elektrikář Vašek), R.A. Strejka (elektrikář Tonda/indián ve snu), Stanislav Neumann (sňatkový dohazovač Mudra), Bolek Prchal (exekutor z Rokycan), Eman Fiala (holič), Jindřich Láznička (funebrák Řeřicha), Emilie Hráská (uklízečka), Bohunka Nosková (Miládka, dcera uklízečky), Vladimír Pospíšil-Born (zákazník na manikúře), Jindra Hermanová (vdavekchtivá žena), Frank Rose-Růžička (indián), Vladimír Smíchovský (kuželkář), Ferdinand Kohout (kuželkář), Josef Cikán (kuželkář), Fráňa Vajner (kuželkář), František Morávek Fo: 35 mm Ve: česká D: Nationalfilm Pr: 08.09.1939 © Národní filmový archiv 
 
   Starožitník Samek žije staromládeneckým životem. Finančně pomáhá své hospodyni při výchově její dcery Máni, která se učí na venkově kadeřnicí. Na doporučení dohazovače Mudry se Samek rozhodne, že se ožení. Máňa se vrací do Prahy a Samek, který ji delší dobu neviděl, je okouzlen jejím půvabem. Máňa má možnost získat pěkné místo, chybí jí však znalost němčiny. Samek jí nabídne výuku při společných vycházkách. Při německé konverzaci na Petříně Máňa upoutá elektrikáře Vaška, který se do ní zamiluje. Myslí si, že Máňa neumí česky, a tak si koupí učebnici němčiny, aby s ní mohl hovořit. Brzy se naskytne příležitost a oba mladí lidé si vyznají lásku. Samek se chystá nabídnout Máně manželství. Máňa ho ale předejde. Svěří se mu se svou láskou a prosí, aby zadal Vaškovi práci. Samek Máňu miluje a proto jí vyhoví. Vašek žárlí a vyvolá roztržku. Máňa se s ním rozejde a je rozhodnuta provdat se za Samka. Nakonec však pozná, že má ráda Vaška. Oba usmíří Samkův sluha Vojtíšek a Samek mladé lásce ustoupí.
   Antique-dealer Samek lives the life of an old bachelor. He financially helps his housekeeper bring up her daughter Máňa who is learning to be a hairdresser. Following the advice of a match-maker, Mudra, Samek resolves to get married. When Máňa returns to Prague, Samek, who has not seen her for a long time, is enchanted by her charms. Máňa has a good job in prospect but she needs to be able to speak German. Samek offers to teach her while taking walks together. During German conversation on Petřín hill, an electrician called Vašek sees her and falls for her. Assuming that Máňa does not speak Czech, he buys a German textbook so that he will be able to speak to her. Soon he gets an opportunity and the two youngsters declare their love for each other. Samek is getting ready to propose marriage to Máňa. But Máňa confides her love for Vašek and asks Samek to try to find some work for him. Samek loves Máňa and so obliges her. Vašek is jealous and calls the whole thing off. Máňa prepares to marry Samek. But she realises in the end that she loves Vašek. A reconciliation is brought about by Samek's servant Vojtíšek. Samek does not stand in the way of young love.