Divoch [německá verze]  (Wild girl [German version])
R: Jan Sviták V: Metropolitan, 1937 N: román Divoch S: Jan Sviták K: Jan Roth Hu: Karel HašlerMiloš Smatek H: Rolf Wanka (šéf autotováren Peter Danner), Rózsi Csikós (Tessa), Fritz Imhoff (majitel vinic Sylvester Dolna,otec), Tibor von Halmay (Theo, přítel Tessy), Rudolf Carl (správce vinic Florian), Willi Volker (Ottokar Werner, otec Thea), Else Lord (hospodyně Kathi), Lizzi Holzschuh (herečka Dolly Brandlová), Rudolf StadlerLeo SiedlerHans GötzEmmy CarpentierKarl PadlesakCamillo Kossuth Fo: 35 mm Ve: česká © Národní filmový archiv 
 
   Majetný šéf autotováren Mirko Rolín je znuděný rozmařilým životem a rozhodne se strávit dovolenou sám, daleko od společnosti svých pražských přátel. S kamarádem Theodorem dokonce uzavře sázku, že se měsíc obejde bez pohodlí i polibku ženy. Vydá se pěšky do Dubrovníku, kde se seznámí s Vlastou, dcerou pražského majitele vinic, která zde tráví léto. Náhodou totiž požádal v jejich sídle o nocleh a posléze přijal i zaměstnání řidiče a sluhy. Otec chystá pro Vlastu překvapení v podobě ženicha, jímž je Mirkův přítel Theodor. Ten o Vlastu nemá zájem, neboť je zasnouben s herečkou Rosou Valetti. Ani Vlasta není Theodorem nadšená, daleko víc se jí líbí Mirko. Rosa, která přijela za Theodorem do Dubrovníku, odhalí Vlastě tajemství sázky. Vlasta chce Mirka chvíli potrápit a předstírá proto zájem o Theodora. Mirko nakonec dívku políbí, a tak sázku prohraje.
   Mirko Rolín, rich owner of a car factory, is bored by his dissolute life and decides to spend his holidays alone, a long way from his Prague friends. He even bets his friend Theodor that he will go a month without home comforts and without kissing a woman. He sets out on foot for Dubrovník. There he meets Vlasta, the daughter of a Prague vineyard owner who is spending her summer there. He happens to request that he stay there the night and he ends up taking a job there as chauffeur and servant. Vlasta's father has prepared a surprise for her in the form of a potential bridegroom, who is no other than Mirko's friend Theodor. He, however, is already engaged to the actress Rosa Valetti. Rosa, alias Růžena, goes to visit him in Dubrovník, posing as Vlasta's companion. Vlasta is attracted to Mirko. Rosa tells her all about the bet. Vlasta then pretends to have a liking for Theodor, just to tease Mirko. Mirko finally kisses her - and thus loses the bet.