Dívka v modrém  (Girl In Blue)
R: Otakar Vávra V: Lucernafilm, 1939 VV: Jan Sinnreich N: Felix de la Cámara S: Otakar Vávra AR: Rudolf Stahl K: Jan Roth Hu: Sláva Eman Nováček; archivní – Sláva Eman Nováček: píseň Proč obraz tvůj nedá srdci spát, Sláva Eman Nováček: píseň Růže nad mojí mříží Nahr: Orchestr F.O.K. T: K.M. Walló Zp: Oldřich NovýLída Baarová Arch: Jan Zázvorka St: Antonín Zelenka Zv: František Šindelář H: Lída Baarová (studentka Vlasta, neteř Pacovského), Lída Baarová (komtesa Blanka z Blankenbergu), Oldřich Nový (notář JUDr.Jan Karas), Jindřich Láznička (kancelista Houžvička), Antonie Nedošinská (hospodyně Otylie), Bedřich Veverka (MUDr.Pacovský), František Paul (lesní inženýr Pavel Čádek), Nataša Gollová (vdova Růžena Smutná), Růžena Šlemrová (Smrčínská), Sylva Langová (Slávinka, dcera paní Smrčínské), Josef Bělský (hrabě Landa), Vladimír Majer (zámecký kastelán Kylián), Jiří Vondrovič (syn pana lékárníka), František Kreuzmann (ctitel Blanky alias rytíř Argnan), Eman Fiala (profesor), Miloš Šubrt (drožkář), František Hlavatý (farář), Václav Pata (komorník), Eliška Pleyová (majitelka módního salonu), Přemysl Pražský (dražitel), Bolek Prchal (zapisovatel), Jan W. Speerger (stěhovák), Antonín Jirsa (stěhovák), Vladimír Řepa (velkostatkář Kubelka), F.X. Mlejnek (kuchař), Jarmila Holmová (host u hraběte), Jindra Hermanová (host u hraběte), Alois Dvorský (host u hraběte), Václav Mlčkovský (host u hraběte), Karel Veverka (host u hraběte), Hugo Huška (host u hraběte), Antonín ZacpalGustav Čech Fo: 35 mm Ve: česká D: Lucernafilm Pr: 26.01.1940 © Národní filmový archiv 
 
   Na lučínský zámek se sjede místní honorace, aby se zúčastnila dražby hraběcího majetku, kterou organizuje notář dr. Jan Karas. Nejvíce zájmu vzbudí portrét sličné šlechtičny, ale protože se o něm říká, že je prokletý, nikdo si jej nekoupí. Na dobu, než se vrátí mladý hrabě a rozhodne o jeho osudu, má Karas obraz uložit u sebe doma. Uchvácen krásou portrétované dívky, tráví nyní před obrazem celé hodiny. Když však jednou plátno políbí, dívka na něm ožije a vystoupí z rámu. Překvapeného Karase šokuje přesnou staročeštinou a dožadováním se poměrů, které byly příznačné pro dobu před třemi sty lety. Dívka se představí jako komtesa Blanka z Blankenbergu a už se nehodlá do rámu vrátit. Karas se rozhodne vydávat ji za svou neteř a žárlí na její přibývající ctitele. Blanka je však ve skutečnosti neteří Karasova přítele, který si chtěl z něho vystřelit. Blanka, pravým jménem Vlasta, Karasovi vše objasní a neskrývá, že i ona ho má ráda. Šťastný muž nemešká a zamíří s ní přímo do svatební síně.
   Many local dignitaries are gathered at an auction organised by the notary Dr Jan Karas at Lučín castle to sell off the belongings of the late count. Most interest is aroused by a portrait of a beautiful noble girl, but no-one buys it because it is said to be cursed. Until the young count arrives to decide what to do with the portrait, Karas keeps it at home. Fascinated by the beauty of the girl, Karas spends hours in front of the portrait. Then one day he kisses it and the girl comes to life and steps out of the picture. Karas is the more amazed by her accurate use of Old Czech and by her great knowledge of historical circumstances that existed about three centuries earlier. The girl introduces herself as countess Blanka of Blankenberg, and has no intention of getting back into the canvas. Karas, envious of the increasing number of admirers she is attracting, decides to pass her for his niece. But Blanka turns out to be the niece of a friend of his who wanted to play a trick on him. Blanka, whose real name is Vlasta, explains everything to him and does not hide her affection for him. The happy man does not miss his chance but heads straight to the wedding ceremony hall with her.