Diagnosa X  (Diagnosis X)
R: Leo Marten V: Dafa, 1933 VV: Arthur Feist N: Karel Špelina S: Bohumil ŠtěpánekKarel Špelina AR: Rudolf Stahl K: Jan Stallich Hu: Josef Stelibský; archivní – Josef Stelibský: píseň Good-bye, good-bye, Josef Stelibský: píseň Tango kavalír, Josef Stelibský: píseň Konvalinky T: J.V. Šmejkal Zp: Mandlová Adina [dab]Arno Velecký Arch: Štěpán Kopecký St: Antonín Zelenka Zv: Bedřich Poledník H: Josef Rovenský (chirurg profesor Pavel Bernhard), Adina Mandlová (Helena, Bernhardova žena), Alenka Kohoutová (Věruška, dcera Bernhardových), Arno Velecký (profesorův synovec Julian), Ela Šárková (tanečnice Lilo, Helenina přítelkyn), Karel Schleichert (sluha u Bernhardů Jan), Eliška Pleyová (chůva Věrušky), Emanuel Hříbal (Skoumal, bývalý spolužák prof.Bern), Karel Šilhánek (nemocniční sluha), Karel Postranecký (asistent kliniky), Jaroslav Bráška (přednosta kliniky), Václav Menger (lékař pochybující o operaci), Ludmila Babková (nemocniční sestra), Robert Ford (dirigent orchestru), Felix Kühne (inspicient), Josef Sládek (vrchní v kavárně), Joža Jauris (host v baru), Bohdan Lachman (host na večírku), Jenčíkovy girls Fo: 35 mm Ve: česká D: Dafa Pr: 09.02.1934 © Národní filmový archiv 
 
   Doktor Bernhard je pohlcen svým povoláním a proto se jen málo věnuje své ženě Heleně a dcerce. Helena, která byla před sňatkem herečkou, svou neustálou samotou strádá. Není proto divu, že podlehne dvoření Bernhardova synovce Juliana. Jejich vztah však nemá perspektivu, protože mladá žena nechce v žádném případě opustit dcerku. Julian řeší situaci odjezdem s tanečnicí Lilo. Po nějakém čase těžce onemocní a může ho zachránit jen riskantní operace, kterou je schopen provést jedině doktor Bernhard. Obtížná operace se zdaří, Julian bude žít. A Helena si při čekání na výsledky jasně uvědomí hodnotu svého manžela. V budoucnosti už bude pro ni nejdůležitější její manželství a dcerka a také doktor si najde pro rodinu více času.
   Doctor Bernhard is so consumed by his work that he rather neglects his wife Helena and their daughter. Helena, who was an actress before marriage, suffers from the constant solitude. It is therefore no great surprise that she succumbs to the courtship of Bernhard's cousin Julian. Their relationship has no prospects, however, because Helena does not want to leave her daughter on any account. Julian solves the situation by going off with Lilo, a dancer. But after a short while he falls seriously ill and only a risky operation can save him. Only Bernhard is capable of carrying out this operation. The difficult operation is successful and Julian will live. While awaiting the results, Helena fully realises her husband's rare qualities. In future, their marriage and their daughter will be of greatest importance to her, and Bernhard will also find more time for the family.