Děvčica z Beskyd  (Girl from Beskydy Mountains, The)
R: František Čáp V: Lucernafilm, 1944 VV: Vilém BrožJaroslav Niklas N: román Paprádná nenaříká S: Jan Drda AR: František Milič K: Ferdinand Pečenka Hu: Jiří Srnka; archivní – píseň Ta naše lavečka už se polámala, píseň Tráva neroste enem za vodú, píseň Kúlalo se, kúlalo, červené jablečko Zp: Jiřina ŠtěpničkováMarie GlázrováVladimír Salačsbor mužskýElena Hálková Arch: Karel Škvor St: Jan Kohout Zv: Stanislav Vondraš Op: Kulišťák Miloš /národopis/ H: Jaroslav Vojta (dřevař Vavruš Cagala), Marie Nademlejnská (Filoména, Cagalova žena), Terezie Brzková (stařenka Cagalová), Marie Glázrová (Terezka, nejstarší dcera Cagalovýc), Vladimír Salač (Ondra, syn Cagalových), Otomar Korbelář (dřevař Cyril Hanulík), Jiřina Štěpničková (Heva, Hanulíkova žena), Gustav Nezval (Tomáš, Cyrilův syn z prvního manže), Gustav Hilmar (sedlák Zgabaj), Jiří Dohnal (Pavel, Zgabajův syn), František Kreuzmann (sedlák Vincek Kapralík), Vítězslav Vejražka (Francek, Vinckův bratr), Růžena Šlemrová (Rozárka, Vinckova žena), Vladimír Řepa (majitel pily Slaměný), Jan W. Speerger (dřevař Jura), Alois Dvorský (účetní na pile), Elena Hálková (děvečka u Zgabajů Rozka), Jaroslav Zrotal (milý děvečky), František V. Kučera (dřevař), Ladislav Kulhánek (kněz), Václav Dědek (hostinský), Radana Vojtová (dcera Cagalových) Fo: 35 mm Ve: česká D: Lucernafilm Pr: 27.10.1944 © Národní filmový archiv 
 
   Na samotě v beskydských horách žijí rodiny Vavruše Cagaly a Cyrila Hanulíka. Vavruš a Cyril jsou pracovití dřevaři a formani. Cagalova dcera Terezka má ráda Tomáše Hanulíka, ale kromě něho se líbí také Pavlu Zgabajovi, synu majitele hospodářských podniků v údolí. Cyril Hanulík žárlí na svou Hevu a neprávem ji podezřívá z nevěry. Francek, jehož Heva před sňatkem milovala, se Hanulíkovým pomstí: zapálí jejich včelín, od kterého chytne Cagalův seník. Od té doby stíhá Cagalovu rodinu neštěstí. Přijdou o koně i o dřevo a starý Zgabaj se domáhá peněz, které jim půjčil. Od svých nároků je ochoten ustoupit jen tehdy, když se Terezka provdá za jeho syna. Cagala nechce dovolit, aby se dcera obětovala, a tak se dívka vydá na statek tajně, aby zde pracovala jako pomocnice v hospodářství. Tady se jí podaří prohlédnout Zgabajovy úskoky i pokus o podvod se směnkami. Franckův bratr Vincek, přinucen stařenkou Cagalovou, nahradí škodu vzniklou žhářstvím. Cagala tak může vrátit Zgabajovi dlužné peníze a statečná Terezka se přece jen provdá za Tomáše.
   In the solitude of the Beskydy mountains live Vavruš Cagala and Cyril Hanulík and their families. Vavruš and Cyril are hard-working lumberjacks and foremen. Cagala's daughter Terezka is fond of Tomáš Hanulík. But also Pavel Zgabaj, son of the owner of companies in the valley, likes her. Cyril Hanulík is jealous about his wife Heva and wrongly suspects her of being unfaithful. Francek whom Heva loved before marrying avenges himself on Hanulíks: he sets fire to their beehives but the fire spreads to Cagala's hayloft. From that time on, the Cagala family is pursued by misfortune. They lose a horse and timber, and old Zgabaj demands back the money he leant them. He will relent only on condition that Terezka marries his son Pavel. Cagala does not want his daughter to sacrifice herself in this way. Terezka sneaks onto the Zbagajs' estate where she observes their tricks and an attempt to commit fraud with bills of exchange. On the urgings of an old woman, Francek's brother Vincek compensates the Cagala family for the losses incurred by the arson. Cagala can then pay back the loan and Terezka can marry Tomáš.