Děvče z předměstí anebo Všecko příjde na jevo  (Suburbian Girl or Everything Comes to Light)
R: Theodor Pištěk V: Meissner, 1939 VV: František Jerhot N: divadelní hra Všecko příjde na jevo S: Felix de la Cámara AR: Josef Zezulka K: Jan Roth Hu: Rudolf PiskáčekEman Fiala; archivní – Rudolf PiskáčekEman Fiala: píseň Můj milý, roztomilý, já to vím, Rudolf PiskáčekEman Fiala: píseň Švadlenky jsou panny jako kvítí, Rudolf Piskáček: píseň Když srdíčko zatouží znenadání, Rudolf PiskáčekEman Fiala: píseň V Šárce u svatého Matěje Nahr: Orchestr F.O.K. T: Jaroslav Mottl Zp: Zita KabátováR.A. StrejkaBajo trioJiřina SedláčkováJára Kohout Arch: Štěpán Kopecký Výtv: Josef Wenig Kost: Adolf Wenig St: Jan Kohout Zv: Josef Zora H: František Kreuzmann (boháč a spekulant pán z Hejlů), Helena Bušová (vdova Klára Zvonečková, Hejlova ne), Ladislav Pešek (obchodník Vendelín Růžička,Klářin), Jára Kohout (dohazovač Šukálek), Zita Kabátová (tanečnice Valerie Dupla), František Roland (účetní František Jedlička), Jiřina Sedláčková (květinářka Tekla Jedličková), Eman Fiala (kupec Knoflíček), Anna Letenská (vdova Chvojková, Knoflíčkova sestr), Eva Prchlíková (švadlenka Rozárka), Marie Norrová (švadlenka Sabinka), Nina Strnadová-Jarková (švadlenka Pepička), Jaroslav Marvan (dvorní rada Květínský), Marie Grossová (Květínského žena), R.A. Strejka (Alois, syn Květínských), Ella Nollová (hospodyně u Růžičky Háta), Milada Smolíková (Rákosová), Běla Tringlerová (dcera paní Rákosové Katuška), Alois Dvorský (majitel květinářství pan Florián), Josef Příhoda (obchodník Čermák), Ota Motyčka (major Salakvarda), Ada Karlovský (kníže), František Paul (kočí u Hejlů Brouček), Jiří Hron (ctitel panny Tekly), Bedřich Bozděch (sluha u Růžičků Šťovíček), Ladislav Kratochvíl (listonoš), Jan Černý (komorník u pána z Hejlů), Přemysl Pražský (doručovatel telegramů), Josef Waltner (host u Zvonečků), Růžena Gottliebová (komorná u Duply), Jaroslav Tryzna (rytmistr Zdeborský), Helena Svirtová (komorná u Kláry Zvonečkové), Jan W. Speerger (domovník), Bajo trio (pěvecký sbor) Fo: 35 mm Ve: česká D: Meissner Pr: 10.03.1939 © Národní filmový archiv 
 
   Bohatá mladá vdova Klára Zvonečková se chce znovu vdát. Častý návštěvník jejího domu pan Šukálek ji tajně miluje. A právě jeho požádá vdova o dohození manžela. Šukálek přivede svého přítele Růžičku, který Kláru kdysi rovněž miloval. U Kláry bydlí její strýc pán z Hejlů, bankéř, který si vydržuje náročnou milenku. Po náhlém odjezdu Hejlova účetního Jedličky je zjištěna ztráta vysoké sumy peněz. Růžička se s Klárou zasnoubí, ale spíše s ohledem na minulost. Jednoho večera ubrání Růžička mladou květinářku Teklu před starým dotěrou. Do dívky se zamiluje a ani ona k němu není lhostejná. Přesto však zanedlouho zmizí a Růžička ji marně hledá. Když se má u Kláry podepsat svatební smlouva, přichází náhle Tekla s květinami a Růžička uteče za ní. Dotčená Klára oba vyhledá v Teklině novém bydlišti a prozradí, že dívka je dcerou zloděje Jedličky. Šukálek však pomůže prokázat, že defraudantem byl sám Hejl, který tehdy využil Jedličkova náhlého odjezdu za nemocnou dcerou. Nic už nebrání svatbě Tekly a Růžičky. Klára dá své srdce a ruku Šukálkovi.
   The rich young widow Klára Zvonečková wants to remarry. A frequent visitor to her house, Mr Šukálek, secretly adores her. But the widow asks him to procure a husband for her. Šukálek brings round his friend Růžička, who also loved Klára once. Klára's uncle is also living with her, Mr Hejl, a banker who keeps a demanding mistress. Hejl's accountant Jedlička suddenly vanishes and thereupon it is discovered that a large sum of Hejl's money has gone missing. Růžička gets engaged to Klára but really on the basis of past feelings. One evening Růžička rescues a young flower girl, Tekla, from the pesterings of an old man. He falls in love with the young girl. Though she is interested in him too, she soon disappears and Růžička searches for her in vain. Just as he is to sign the wedding agreement with Klára, Tekla suddenly arrives with the flowers, and Růžička runs off after her. Klára goes to look for Tekla at her new house and finds out she is the daughter of the presumed thief Jedlička. However, Šukálek helps prove that Hejl himself was the fraud, exploiting the fact the Jedlička had had to leave suddenly on account of his daughter's illness. Now nothing can bar Tekla and Růžička's wedding. Klára gives her heart and hand to Šukálek.