Děvčátko z venkova  (Country Girl)
R: Vladimír Slavínský V: Slavia-film, 1937 VV: Jan Sinnreich N: Bedřich ŠulcBedřich Wermuth S: Bedřich ŠulcBedřich WermuthVladimír Slavínský AR: Walter Schorsch K: Jan Roth Hu: Josef KumokMiloš Smatek; archivní – Josef Kumok: píseň Loučení (Waltz), Josef Kumok: píseň Pardon, smím prosit ?, píseň Pohádka růžová, píseň Takú som si frajárečku zamiloval, Josef Kumok: píseň Tys má maličká, píseň Všichni lidé povedajú, Josef Kumok: píseň Miluji-li já T: Bedřich ŠulcBedřich Wermuth Zp: Strnad Stanislav (herec)Jiří VondrovičAda Dohnal Arch: Štěpán Kopecký St: Gina HašlerJan Kohout Zv: Josef Zora H: Věra Ferbasová (sirotek Zdeňka Štěpánová), Strnad Stanislav (herec) (majitel továrny na hračky Miloš Ka), Antonie Nedošinská (hospodyně Julie), František Krištof-Veselý (prokurista Pavel Trojan), Antonín Strnad (bankéř Mareš), Aša Vašátková (Jana, Marešova dcera), Ferenc Futurista (penzista Slavíček), Jindra Hermanová (Marta, Kavanova přítelkyně), Josef Kotalík (domovník Novotný), Marie Přikrylová (Novotného manželka), Bohunka Nosková (Hanička, neteř Novotných), Richard Záhorský (Robert, Kavanův bratranec), František Černý (Ferda, Kavanův kamarád), Sláva Grossmann (Kavanův kamarád), Vilém Pfeiffer (Kavanův kamarád), Jan W. Speerger (exekutor Drahovzal), Karel Veverka (notář), Marie Ptáková (pěstounka Zdeničky), Břetislav Hrstka (hospodský), Ludvík Letenský (vrchní Pepíček), Antonín Soukup (starosta), Ada Dohnal (šuhaj Štěpán), Emanuel Kovařík (šuhaj), Jiří Vondrovič (šuhaj), Jiří Hron (šuhaj), František Filipovský (světák v slamáku), Jaroslav Hladík (host na zásnubách), Bohumil Langer (host na zásnubách), Josef Oliak (host na zásnubách), Jaroslav Bráška (host s dýmkou v baru), Marie JežkováMarie Pilská Chor: Boris Milec Fo: 35 mm Ve: česká D: Slavia-film Pr: 17.12.1937 © Národní filmový archiv 
 
   Osiřelá Zdeňka Štěpánová pomáhá svým pěstounům na Moravě v hostinci. Jednoho dne se dozví, že se jí má ujmout majitel továrny na hračky Miloš Kavan, který tak splní poslední přání svého otce. V téže době, kdy Kavan a jeho hospodyně paní Julie očekávají Zdeňku, přijíždí k jejich domovníkovi malá neteř Hanička. Paní Julie ji nejdříve považuje za svou chráněnku, protože netuší, že Zdeňka je již dospělá dívka. Nedorozumění se vysvětlí až po Zdeňčině příjezdu. Další zmatky způsobí Kavanův prokurista Pavel Trojan, který chce zprostředkovat sňatek Kavana s bankéřovou dcerou Janou, kterou osobně nezná. Sám se však do Jany zamiluje, aniž tuší, o koho jde. Kavan se stále více věnuje své schovance Zdeňce a Pavel naváže známost s Janou, která se jeho omylem dobře baví. Až před svými zásnubami s Janou se Pavel dozví pravdu. Zdeňka neví, že se s Janou zasnoubil Pavel, a z nešťastné lásky odjíždí zpět na Moravu. Kavan vzápětí dorazí za ní a Zdeňka se mu radostně vrhne do náruče.
   Young orphan Zdeňka Štěpánová helps out in her foster parents' pub in Moravia. One day she discovers that the owner of a toy factory, Miloš Kavan, is to take her into his care to honour the terms of her late father's will. As Kavan and his housekeeper Mrs Julie are waiting for Zdeňka, the little niece Hanička arrives to visit Kavan's caretaker. Mrs Julie at first takes Hanička to be her ward because she does not know Zdeňka is already grown up. Further confusion is caused by Kavan's chief clerk Pavel Trojan who is trying to mediate Kavan's marriage to banker's daughter Jana, whom he personally does not know. But he falls for Jana himself without knowing who it is. Kavan pays more and more attention to his ward Zdeňka, and Pavel develops his acquaintance with Jana who is amused by his mistake. It is not until just before the wedding that Pavel discovers the truth. Zdeňka is thoroughly confused and does not know that Pavel has got engaged to Jana. Disappointed in love, she goes back to Moravia. Kavan immediately goes after her and Zdeňka happily falls into his arms.