Děvčata nedejte se!  (Girls, Stand Fast!)
R: Hugo HaasJosef Alfred Holman V: Lux, 1937 VV: Pavel Podolier N: Hugo HaasJ.A. Holman S: Hugo HaasJosef Alfred Holman AR: Václav Dražil K: Otto Heller Hu: Julius Kalaš; archivní – Julius Kalaš: píseň Děvčata, nedejte se! Nahr: Orchestr F.O.K. T: Jaroslav Mottl Zp: Jiřina Steimarovásbor dívčí Arch: Štěpán Kopecký St: Antonín Zelenka Zv: František Šindelář H: Hugo Haas (profesor Emanuel Pokorný), Adina Mandlová (žačka v internátě Vlasta), Erna Ženíšková (svobodná matka Lidka), Světla Svozilová (vychovatelka v internátě slečna Kl), Leopolda Dostalová (ředitelka dívčího internátu), Ladislav Boháč (Jiří, otec malé Jany), Jiří Dohnal (Karel, Jiřího přítel), Karel Jičínský (farář), Stanislav Neumann (podomek v penzionu Josef), Jan Pivec (Václav Roubal), Deyl Rudolf st. (rada Roubal, Václavův strýc), František Roland (obuvník), Milada Horutová (obuvníkova dcera), Vladimír Majer (zápasník pan Pápěrka, soused Pokor), Milka Balek-Brodská (majitelka penzionu Straková), Jana Ženíšková (Janička, dcera Lidky), Karel Švanda (obchodník), Vilém Pruner (malíř), Emil Dlesk (policejní komisař), Karel Veverka (zahradník), Věkoslav Satoria (starosta), Anči Pírková (služka), Jiřina Steimarová (žačka J.), Inka Gollwellová (žačka), Helena Svirtová (žačka), Milena Velíšková (žačka M.), Sylva Langová (žačka M.), Zorka Janů (žačka B.), Bobina Prošková (žačka N.), Majva Červená (žačka), Eva Prchlíková (žačka W.), Porgesová (žačka), Grossová (žačka), Šetková (žačka), Anna Vávrová (žačka) Fo: 35 mm Ve: česká D: Slavia-film Pr: 27.08.1937 © Národní filmový archiv 
 
   Emanuel Pokorný žije skromně v penzionu na předměstí, protože nemá práci. Spolužák ze studií Roubal ho doporučí na místo profesora venkovského dívčího penzionátu. Dívka Lidka sehnala práci a své dítě dala na pár dní do péče bývalého milence a otce dítěte, Jiřího. Jiří žije nevázaně ve stejném penzionu jako Emanuel a dítěte se chce zbavit. Uloží ho do Emanuelovy postele a uteče. Překvapený Emanuel nemá čas pátrat po rodičích dítěte, a tak se o ně postará. Druhý den odjíždí na venkov, aby se ucházel o místo v penzionátu. Jako bezúhonný muž místo profesora dostane. Do přiděleného pokoje pronese dítě tajně v košíku, při vyučování ale vzbudí u studentek podezření, že nebydlí sám. Jeho tajemství odhalí Vlasta, která je do Emanuela tajně zamilovaná. Děvčata se rozhodnou Emanuelovi pomáhat. To se však donese ředitelce a Emanuel je propuštěn. Na poslední chvíli se objeví matka dítěte, Lidka. Vše se vysvětlí, ale Emanuel se již nemůže od dítěte odloučit a žít dál sám. Žádá Lidku o ruku a ona ráda přijímá.
   Emanuel Pokorný lives in modest circumstances in a boarding house in the suburbs because he does not have a job. Roubal, a former fellow student, recommends Emanuel for the post of teacher at a provincial girl's boarding school. Single mother Lidka has found work and has asked her ex-lover and the father of the child, Jiří, to look after it for a few days. Jiří, who lives in the same boarding house as Emanuel, prizes his freedom and wants to get rid of the baby. So he puts it in Emanuel's bed and disappears. Emanuel, surprised, does not have time to go searching for the child's parents because he is busy looking after it. The next day he goes to the girls' school for an interview. Because of his spotless record, he gets the teaching job. He smuggles the baby secretly into his quarters in a basket. The students he teaches get the impression that he does not live alone. His secret is discovered by Vlasta who is secretly in love with Emanuel. The girls decide to help Emanuel. But the principal finds out about it and Emanuel is dismissed. At the last moment the baby's mother Lidka appears, and everything is explained. But Emanuel finds he cannot live without the baby, so he asks for Lidka's hand and she gladly accepts.