Děti na zakázku  (Children to Order)
R: Čeněk Šlégl V: Nationalfilm, 1938 VV: Václav Dražil N: Čeněk ŠléglKarel Feix S: Čeněk ŠléglKarel Feix K: Josef Střecha Hu: Josef Stelibský; archivní – Fryderyk Chopinpřevzatá, Josef Stelibský: píseň Pojďte si hrát, dětičky (Dětský fox), Josef Stelibský: píseň Zvonilo klekání (Myslivecko-latinský valčík), píseň Zelení hájové, píseň Šly panenky silnicí, píseň Živijó, živijó T: Čeněk Šlégl Zp: Ladislav Pešeksbor Arch: Jan Zázvorka St: Jiří Slavíček Zv: František Šindelář H: Gustav Nezval (MUDr.Karel Matys, nevlast.Bezdětků), Theodor Pištěk (lesní správce v.v. Václav Bezdětek), Zdeňka Baldová (majitelka obchodu Josefína Kočová), Hana Vítová (Marta, dcera Kočové), Jindřich Plachta (zubní technik Benjamin Zoubek), Ladislav Pešek (zubní technik Alois Zoubek), Jaroslav Marvan (notář Pavlík), Josef Příhoda (komediant), Ella Nollová (komediantka), Marie Blažková (teta Kroužilka), Bolek Prchal (cirkusák), Němec Karel (2) (cirkusák), Václav Menger (cirkusák), František Velebný (pacient MUDr.Matyse), Antonín Drvota (pacient MUDr.Matyse), Jarmila Šmídová (členka ženského sdružení), Karel Postranecký (oddávající úředník), F.X. Mlejnek (muž s bolavým zubem), Jindra Hermanová (zákaznice v dámském salónu), František Plodr (mlékař), Marie Nademlejnská (vdavekchtivá žena), Eliška Jílková (vdavekchtivá žena), Robert Vyhlídka (kamelot), Viktor Socha (vrchní ve vinárně), Vladimír Jedlička (nejstarší Bezdětkův synek), František Malý (host ve vinárně), František Beranský (host ve vinárně), Antonín Streit (host ve vinárně), Jiří Hron (host ve vinárně), Jiří Schreinzer (host ve vinárně), M. Kramperová Fo: 35 mm Ve: česká D: Nationalfilm Pr: 25.03.1938 © Národní filmový archiv 
 
   Zubař dr. Matys zaměstnává dva laboranty, bratry Aloise a Benjamina Zoubkovy. Ti slouží také jako příležitostné chůvy, protože u mladého lékaře žije jeho ovdovělý nevlastní otec, lesní správce v. v. Václav Bezdětek, a jeho čtyři malé děti. Bratři by rádi milovaného šéfa oženili, ale vědí, že nejprve musí sehnat novou ženu Bezdětkovi. Všechny muže rozčilují rozhlasové feministické přednášky jakési Marty Kočové, která káže proti mužům, jimž ženy posluhují a ještě jim rodí děti "na zakázku". Ukáže se, že je to atraktivní mladá žena, která se zamiluje do dr. Matyse a změní své názory. Ovdovělá Martina matka se smí podle manželovy závěti provdat až po dceři, protože jinak přijde o dědictví sto tisíc korun. Paní Kočová se zalíbí Bezdětkovi, který by si ji rád vzal. Pak se však prozradí, že Bezdětek má děti, které doposud utajoval. Obě ženy se pro tento podvod urazí. Děti se však ztratí a jejich hledání oba rozvaděné páry spojí. Koná se dvojitá svatba. Marta je oddána jako první a paní Kočová může dědit.
   Matys the dentist employs two laboratory assistants, the brothers Alois and Benjamin Zoubek. With Matys lives his widowed step-father, the retired chief forester Václav Bezdětek, and he has four young children, so the laboratory assistants sometimes also work as child minders. They would like to see young Matys married but know that first of all they will have to find a new wife for old Bezdětek. All the men are annoyed by a radio broadcast of a speech by a feminist by the name of Marta Kočová who rails against men for making women serve them and give birth "to order". The speaker turns out to be an attractive young woman who falls for Matys and changes her views. Marta's widowed mother may only remarry once Marta has married, according to the terms of the late husband's will, otherwise she will lose her inheritance of one hundred thousand crowns. Mrs Kočová falls for Mr Bezdětek, who is eager to marry. But then Mrs Kočová discovers that Bezdětek actually has children, a fact he had concealed from her. The two women are offended. The children then all get lost and the search for them brings the two sides together. A double wedding takes place, with Marta marrying first so that Mrs Kočová can get her inheritance.