Dědečkem proti své vůli  (Reluctant Grandfather, The)
R: Vladimír Slavínský V: Slavia-film, 1939 VV: Jan Sinnreich N: divadelní hra Dědečkem proti své vůli S: Vladimír Slavínský AR: Antonín Kubový K: Jan Stallich Hu: Roman Blahník; archivní – Roman Blahník: píseň Stále dál (Pochod), Roman Blahník: píseň Bláhová touha (Tango), píseň Když jsem šel od vás Nahr: Orchestr Joe Venclů T: Karel Melíšek Zp: sbor mužskýhlas mužský Arch: Alois Mecera St: Antonín Zelenka Zv: František Šindelář NT: Lorenc H: Oldřich Nový (továrník Richard Osten), Raoul Schránil (Jiří, továrníkův syn, pozd.Ostrovs), Ferenc Futurista (Ostenův sluha Ferdinand), František Paul (opilec Kalina), Antonie Nedošinská (Marie, Kalinova žena), Věra Ferbasová (Tonička, dcera Kalinových), František Krištof-Veselý (obchodník Božetěch Kokoška), Běla Tringlerová (Aťa, Kokoškova žena), Nancy Rubensová (Emča Jánská, snoubenka Jiřího Oste), František Kreuzmann (personální řed.stroj.dr.ing.Karel), Karel Černý (generální ředitel strojíren Brázda), Eliška Pleyová (Ostenova sekretářka), Jindra Hermanová (přítelkyně Richarda Ostena), Fanča Foltová (švadlenka), Marie Ježková (mistrová v módním závodě), L. Procházková (panská u Ostenů Mařenka), Vladimír Pospíšil-Born (předseda správní komise), Václav Mlčkovský (člen správní komise), Jaroslav Sadílek (člen správní komise), Marie Geblerová (modistka), Miloš Šubrt (mistr ve slévárně Václav), Ladislav Janeček (závodní inženýr), Antonín Zacpal (dělník), Stanislav Bláha (člen ředitelské rady), Sláva Grossmann (člen ředitelské rady), Vladimír Smíchovský (hostinský), Václav Menger (host v hospodě), Antonín Jirsa (host v hospodě), Rudolfína Schránilová (slečna se psem), Jiřina Hladíková (host na večírku), Josef Venclů (hudebník), Karel Venzara (hudebník), Alois Bureš (hudebník), Antonín Strnad Fo: 35 mm Ve: česká D: Slavia-film Pr: 04.08.1939 © Národní filmový archiv 
 
   Zámožný továrník Osten se ke svému postavení dopracoval díky energii a píli. Má však jednu slabost - nedokáže si přiznat, že i on musí jednou zestárnout. Nejvíc ho děsí myšlenka, že by se mohl stát dědečkem. Aby tomu zabránil, je ochoten stát se sokem v lásce vlastnímu synovi. Jednoho dne má Jiří otcova jednání již dost a rozhodne se opustit jeho dům i pohodlný život. Dokonce si změní jméno a nastoupí v konkurenční továrně jako obyčejný dělník, aby otci dokázal, že i on je schopen vypracovat se od nuly. Tehdy se Jiří seznámí s energickou švadlenou Toničkou, která po večerech studuje, aby se mohla stát úřednicí. Mladí lidé jsou spolu šťastni, ale v tom mezi ně vstoupí továrník Osten. Nabídne Toničce místo sekretářky a je připraven získat ji pro sebe. Hrozící nedorozumění zažehná však sama Tonička, když rozčilenému Jiřímu svěří, že čeká dítě. Osten starší rezignovaně přijímá svou novou roli.
   The wealthy factory owner Osten has worked his way up to his position through energy and hard work. But he has one failing, and that is that he cannot accept the fact that he, too, must get old. He is furthermore horrified by the idea that he might become a grandfather. He will do anything to stop this from happening, even act as a rival in his son's love. One day Jiří has had enough of his father's behaviour and decides to leave home and his comfortable life behind. He even changes his name and enters a rival factory as a manual worker to prove to his father that he can work his way up from scratch as well. Then Jiří meets the energetic dressmaker Tonička, who studies in the evenings so she can get a job as a clerk. The young couple are happy together, but then Osten steps in once again. He offers Tonička a job as secretary and is even prepared to woo and win her for himself. Before father and son come to blows, Tonička tells the fuming Jiří that she is expecting. Osten then accepts his new role with resignation.