Čtyři lidé - jedna řeč  (Four People - One Language)
V: BAPOZ Zlín, 1939 S: Elmar Klos K: Bohumil Košťál Zv: František Pilát kom: Karel Höger H: Karel Höger (profesor), Vladimír Leraus (švec), Jarmila Kurandová (domovnice Klíčková), Jan Naske (dědeček), František Šlégr (hostinský) Fo: 35 mm Ve: česká D: BAPOZ Zlín © Národní filmový archiv 
 
   Švec se vypraví ke svým zákazníkům, aby se poptal, jak jsou spokojeni s jeho výrobky. Navštíví profesora, hostinského, penzistu, domovnici a všude se setkává se stížnostmi na svou obuv. Marně dokazuje, že vina je v podlaze a nikoli v botách. Švec dostane nápad: začne sám vedle obuvi vyrábět i podlahy. "Tak začal švec Baťa vyrábět Zlinolit, který je ideální krytinou podlahy". (Podle cenzurního lístku)
   A cobbler sets off to visit his customers to ask them how they like his shoes. He visits a professor, an innkeeper, pensioner and a landlady, but they all complain about his shoes. He tries in vain to explain that the problem lies with the floors and not his shoes. So the cobbler has an idea: "And that's how the shoe-maker Baťa began to manufacture Zlinolit, the ideal floor covering." (According to the censorship licence)